Дебая характеристична кристал хвиля енергія

Дебая характеристична кристал хвиля енергія


задача 10480

Визначити теплоту Q, необхідну для нагрівання кристала калію масою m = 200 г від температури T1 = 4 К до температури Т2 = 5 К. Прийняти характеристическую температуру Дебая для калію θD = 100 К і вважати умову Т << θD виконаною.

задача 10481

Обчислити характеристичну температуру Дебая для заліза, якщо при температурі Т = 20 К молярна теплоємність заліза Сm = 0,226 Дж/(К•моль). Умову Т << θD вважати виконаною.

задача 10488

Обчислити (за Дебаєм) питому теплоємність хлористого натрію при температурі T = θD/20. Умову Т << θD вважати виконаною.

задача 10489

Обчислити з теорії Дебая теплоємність цинку масою m = 100 г при температурі Т = 10 К. Прийняти для цинку характеристичну температуру Дебая θD = 300 К і вважати умову Т << θD виконаною.

задача 12385

Обчислити максимальну частоту ωmax Дебая, якщо відомо, що молярна теплоємність Сm срібла при Т = 20 К дорівнює 1,7 Дж/(моль·К).

задача 12845

При нагріванні срібла масою від m = 10 г від Т1 = 10 К до Т2 = 20 К було підведене ΔQ = 0,71 Дж теплоти. Визначити характеристичну температуру θD Дебая срібла. Вважати Т<<θD.

задача 14363

Прийнявши для срібла значення температури Дебая θ = 208 К, визначити: а) максимальне значення енергії εm фонона; б) середнє число <nm> фононів з енергією εm при температурі T = 300 К.

задача 14564

Прийнявши для берилію значення температури Дебая 1420 К, визначити: 1) максимальне значення енергії фонона; 2) середнє число фононів з енергією εmах при температурі 1500 К.

задача 15951

Визначити теплоту Q, необхідну для нагрівання кристала калію масою m = 100 г від температури Т1 = 2 К до T2 = 4 К. Прийняти характеристичну температуру Дебая для калію θD = 100 К і вважати умову Т<<θD виконаною.

задача 17315

Розрахуйте характеристичну температуру Дебая і частоту Дебая, використовуючи усереднене значення швидкості поширення пружних хвиль в кристалі свинцю, щільність 11,3·103 кг/м3, швидкість 1960 м/с.

задача 18323

Обчислити з теорії Дебая теплоємність С алмазу масою 1 г при температурі Т = θD.

задача 21531

Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання 10 г алюмінію від 15 К до 30 К. Температура Дебая для алюмінію дорівнює 418 К. Молярна маса алюмінію — 0,027 кг/моль.

задача 23193

Визначити температуру Дебая та максимальний квазіімпульс фонону в берилії, якщо відомо, що швидкість поперечних хвиль v = 8830 м/с, а швидкість поздовжніх хвиль v| | = 12,55 км/с. Число атомів у одиниці об'єму вважати рівним n = 1,23·1029 м–3.

задача 23203

Знайти швидкість поширення акустичних коливань у кристалі алюмінію, якщо температура Дебая для алюмінію 394 К, а постійна решітки алюмінію 4,05 А.

задача 23214

Оцінити максимальне значення енергії фонону в міді, якщо температура Дебая для міді дорівнює 330 К.

задача 24151


задача 24151

Молярна теплоємність Cm срібла при Т = 20 К дорівнює 1,65 Дж/(моль·К). Обчисліть температуру Дебая θD, вважаючи, що Т << θD.

задача 90122

При нагріванні срібла масою 10 грам, від 10 К до 20 К були підведені 0,71 Дж теплоти. Визначити характеристичну температуру Дебая для срібла, враховуючи, що температура Дебая значно більше 20 К. Молярна маса срібла 0,108 кг / моль, універсальна газова постійна 8,31 Дж/(моль·К).

Другие предметы