товщина шару половинного ослаблення пучок випромінювання

товщина шару половинного ослаблення пучок випромінювання


задача 16986

Інтенсивність I вузького пучка γ-випромінювання після проходження через шар свинцю товщиною x = 4 см зменшилася в k = 8 разів. Визначити енергію ε гамма-фотонів і товщину x1/2 шару половинного ослаблення.

задача 16987

При проходженні через шар свинцю товщиною 4 см інтенсивність моноенергетичного γ-випромінювання зменшилася в 10 разів. Визначте товщину шару половинного поглинання.