товщина шару половинного ослаблення пучок випромінювання

товщина шару половинного ослаблення пучок випромінювання


задача 16986

Інтенсивність I вузького пучка γ-випромінювання після проходження через шар свинцю товщиною x = 4 см зменшилася в k = 8 разів. Визначити енергію ε гамма-фотонів і товщину x1/2 шару половинного ослаблення.

задача 16987

При проходженні через шар свинцю товщиною 4 см інтенсивність моноенергетичного γ-випромінювання зменшилася в 10 разів. Визначте товщину шару половинного поглинання.

задача 21313

Товщина шару половинного поглинання нейтронів листом пластичної маси дорівнює 3 см. Знайти лінійний коефіцієнт поглинання.

задача 22622

Визначити число N шарів половинного ослаблення, що зменшують інтенсивність вузького пучка гамма-випромінювання в 100 разів.

задача 23930

Обчисліть товщину половинного ослаблення за умови, що вузький пучок гамма-випромінювання з енергією 1,25 МеВ проходить через екран свинцю.

задача 23931

Товщина половинного ослаблення для рентгенівських променів з енергією 1 МеВ для води дорівнює 10,2 см, для алюмінію — 4,5 см. Знайдіть лінійний та масовий коефіцієнт поглинання води та алюмінію. Скільки шарів половинного ослаблення потрібно зменшення інтенсивності випромінювання в 100 разів для води та алюмінію?

задача 24555

Обчислити товщину шару половинного ослаблення паралельного пучка гамма-випромінювання для води, лінійний коефіцієнт ослаблення якої μ = 0,047 см–1.

Другие предметы