підвішений масою відводять убік горизонтально відпускають натяг нитки момент становить вертикаллю кут

підвішений масою відводять убік горизонтально відпускають натяг нитки момент становить вертикаллю кут


задача 12224

Кульку маси m = 100 г, підвішену на нитці, відвели в сторону так, що нитка утворила прямий кут з вертикаллю, а потім відпустили. Знайти: 1) тангенціальне, нормальне і повне прискорення і натяг нитки в залежності від кута θ відхилення нитки від вертикалі; 2) натяг нитки в той момент, коли вертикальна складова швидкості кульки максимальна.

задача 17973

Довжина математичного маятника дорівнює 0,36 м. Його відводять на кут 10° від вертикалі і відпускають. Записати рівняння коливань вантажу φ = φ(t), побудувати графік. З якою швидкістю вантаж на кінці маятника проходить нижню точку (положення рівноваги)?

задача 18980

Маятник з вантажем масою 0,2 кг відводять в горизонтальне положення і відпускають. Визначте силу натягу нитки в момент проходження вантажем положення рівноваги.

задача 26324

Математичний маятник довжиною l = 1 м і масою 1 кг відводять в горизонтальне положення і відпускають. Визначити максимальний натяг нитки і граничну висоту підйому маятника після удару об цвях, вбитий на відстані 50 см від точки підвісу на лінії, що утворює з вертикаллю кут α = 60 градусів.