точка вздовж осі абсцис

точка вздовж осі абсцис


задача 20479

Рух матеріальної точки масою m уздовж прямої, прийнятої за вісь ОХ, задано рівнянням х = Аt2 + Bt + С, де А, В, С — сталі. Знайти силу, що діє на точку і імпульс цієї точки в залежності від часу.

Другие предметы