укладається монохроматичний нормальний довжина хвиля екран відстань

укладається монохроматичний нормальний довжина хвиля екран відстань


задача 10899

Збуджений атом гелію одноразово іонізований. Знайти число довжин хвиль де Бройля, які укладаються на третій орбіті?

задача 11848

Сколько длин волн монохроматического света с частотой колебаний ν = 5·1014 Гц уложится на пути длиной l = 1,2 мм: 1) в вакууме; 2) в стекле?

задача 11849

Определить длину l1 отрезка, на котором укладывается столько же длин волн в вакууме, сколько их укладывается на отрезке l2 = 3 мм в воде.

задача 12792

Світло від монохроматичного джерела, що випускає випромінювання з довжиною хвилі 601 нм, падає нормально на непрозорий екран з круглим отвором. Визначити, скільки зон Френеля вкладається у отворі, якщо діаметр отвору - 5,91 мм. Дифракційна картина спостерігається на відстані 129 см від екрану з отвором.

задача 12793

Світло від монохроматичного джерела (довжина хвилі 664 нм) падає нормально на непрозорий екран з круглим отвором. Визначити, скільки зон Френеля вкладається у отворі, якщо діаметр отвору дорівнює 7,95 мм. Дифракційна картина спостерігається на відстані 183 см від екрану з отвором.

задача 12794

Світло від монохроматичного джерела (довжина хвилі 600 нм) падає нормально на непрозорий екран з круглим отвором. Визначити, скільки зон Френеля вкладається у отворі, якщо діаметр отвору дорівнює 3 мм. Дифракційна картина спостерігається на відстані 2 м від екрану з отвором.

задача 12796

Паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 632 нм) падає нормально на непрозорий екран з круглим отвором діаметра 2,43 мм. Знайти відстань до екрану точки Р, для якої у межах отвору укладається 8 зон Френеля.

задача 12797

Паралельний пучок монохроматичного світла (606 нм) падає нормально на непрозорий екран з круглим отвором діаметра 2,45 мм. Знайти відстань до точки Р на екрані, для якої у межах отвору укладається 5 зон Френеля.

задача 12893

Паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 640 нм) падає нормально на непрозорий екран з круглим отвором діаметра 3,80 мм. Для деякої точки, що знаходиться на осі отвору, у межах отвору укладається 1 зона Френеля. На яку відстань слід відійти від заданої точки, щоб інтенсивність світла у новій точці спостереження зменшилася вдвічі?

задача 12934

Паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 714 нм) падає нормально на непрозорий екран з круглим отвором діаметра 2,30 мм. Знайти відстань до екрану точки Р, для якої в межах отвору укладається 5 зон Френеля.

задача 12981

На щілину нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла. Довжина хвилі падаючого світла вкладається в ширині щілини 7 разів. Знайти в мм ширину нульового максимуму в дифракційній картині, яка проектується лінзою на екран. Відстань від екрана до лінзи 130 см.

задача 13887

На екран з круглим отвором радіусом r = 1,5 мм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм. Точка спостереження знаходиться на осі отвору на відстані b = 1,5 м від нього. Визначте: 1) число зон Френеля, що укладаються в отворі; 2) темне або світле кільце спостерігається в центрі дифракційної картини, якщо в місці спостереження поміщений екран.

Задача 13892

На вузьку щілину падає нормально монохроматичне світло. Його напрямок на четверту темну дифракційну смугу становить 2° 12'. Визначте, скільки довжин хвиль укладається на ширині щілини.

задача 14270

Між точковим джерелом світла і екраном поміщена непрозора перепона з круглим отвором (див. рисунок). В отвір укладається непарне число зон Френеля.

Розподіл інтенсивності I світла на екрані якісно правильно зображено на графіку під номером...

задача 14273

На діафрагму з діаметром отвору D = 2 мм падає світло (λ = 0,5 мкм) від точкового джерела, що знаходиться на відстані а = 1 м від діафрагми. Чому дорівнює відстань від діафрагми до екрану, при якому в отворі діафрагми вкладається чотири зони Френеля?

задача 14292

Сферична хвиля падає на круглий отвір в непрозорому екрані. Вкажіть правильні твердження.
1) Інтенсивність світла в точці Р залежить від відстані між екраном і цією точкою.
2) Інтенсивність в точці Р не зміниться, якщо закрити всі парні зони Френеля.
3) Інтенсивність світла в точці Р мінімальна, якщо в отворі укладається парне число зон Френеля.
4) Інтенсивність світла в точці Р не зміниться, якщо закрити всі непарні зони Френеля.

задача 14374

Між точковим джерелом світла і екраном поміщена непрозора перепона з круглим отвором (див. рисунок). В отвір укладається парне число зон Френеля. Розподіл інтенсивності I світла на екрані якісно правильно зображено на графіку під номером...

Розподіл інтенсивності I світла на екрані якісно правильно зображено на графіку під номером...

задача 15698

Світло від монохроматичного джерела (λ = 600 нм) падає нормально на діафрагму з діаметром отвору d = 6 мм. За діафрагмою на відстані l = 3 м від неї знаходиться екран. Яке число k зон Френеля вкладається в отворі діафрагми? Яким буде центр дифракційної картини на екрані: темним або світлим?

задача 16696

Світло від монохроматичного джерела (λ = 500 нм) падає нормально на діафрагму з діаметром отвору d = 4 мм. За діафрагмою на відстані l = 2 м від неї знаходиться екран. Яке число зон Френеля вкладається в отворі діафрагми? Яким буде центр дифракційної картини на екрані: світлим чи темним?

задача 17150

На круглий отвір в непрозорому екрані падає сферична монохроматична світлова хвиля від точкового джерела S. Відомо, що для точки спостереження Р в отворі укладається одна зона Френеля. Як зміниться інтенсивність світла в точці Р, якщо екран прибрати? Вкажіть номер правильної відповіді. 1) Зменшиться 2) Збільшиться 3) Не зміниться 4) Однозначної відповіді дати не можна.

задача 19114

На щілину нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла. Довжина хвилі падаючого світла вкладається в ширині щілини 5 разів. Визначити ширину нульового максимуму в дифракційній картині, яка проектується лінзою на екран, віддалений від лінзи на відстані 1 м.

задача 19218

На діафрагму з радіусом отвору R = 1 мм падає світло (λ = 0,5 мкм) від точкового джерела, що знаходиться на відстані а = 1 м від діафрагми. Визначте відстань від діафрагми до екрану, при якому в отворі діафрагми вкладається три зони Френеля.

задача 19419

Тонкий кварцовий клин освітлюється монохроматичним світлом нормально до поверхні і розглядається у відбитому світлі. При висвітленні його світлом з довжиною хвилі 589 нм, на відстані 2,87 мм укладається 20 інтерференційних смуг, якщо ж висвітлювати світлом з довжиною хвилі 656 нм, то 20 смуг розташовуються на відрізку 3,28 мм. Визначити показник заломлення кварцу для червоних променів, якщо для жовтих він дорівнює 1,544.

задача 19483

На діафрагму з круглим отвором діаметром 4 мм падає нормально паралельний пучок променів монохроматичного світла (λ = 450 нм). Точка спостереження знаходиться на осі отвору на відстані 1 м від нього. Скільки зон Френеля вкладається в отворі? Темна або світла пляма спостерігається в цій точці?

задача 19484

На діафрагму з круглим отвором діаметром d = 4 мм падає нормально паралельний пучок променів монохроматичного світла (λ = 500 нм). Точка спостереження знаходиться на осі отвору на відстані b = 1 м від нього. Скільки k зон Френеля вкладається в отворі? Темна чи світла пляма вийде в центрі дифракційної картини, якщо в місці спостереження помістити екран?

задача 21752

Знайти різницю оптичних довжин шляхів обох променів 1 і 2 (див. рис.) до точки D. Скільки довжин хвиль вкладається в цій різниці ходу? λ = 0,6 мкм, АВСЕ - скляна призма. Показник заломлення скла n = 1,5.

задача 22289

На вузьку щілину падає нормально монохроматичне світло. Його напрямок на першу темну дифракційну смугу становить 1°24'. Визначте, скільки довжин хвиль укладається на ширині щілини.

задача 22594

На діафрагму з круглим отвором радіуса 4 мм падає нормально монохроматична хвиля з довжиною 0,5 мкм. Визначити відстань до екрану, якщо в отворі укладається п'ять зон Френеля. Розрахувати площу кожної зони Френеля.

задача 24126

Визначте довжину відрізка, на якому укладається стільки ж довжин хвиль монохроматичного світла у вакуумі, скільки їх укладається на відрізку 5 мм у склі. Показник заломлення скла 1,5.

задача 80292

Відстань від щілин до екрану в досліді Юнга дорівнює 1 м. Визначити відстань між щілинами, якщо на відрізку довжиною 1 см укладається 10 темних інтерференційних смуг. Довжина хвилі монохроматичного світла дорівнює 0,7 мкм.

задача 80301

Паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 595 нм) падає нормально на непрозорий екран з круглим отвором діаметра 2,17 мм. Знайти відстань до екрану точки Р, для якої в межах отвору укладається 9 зон Френеля.

задача 80302

Паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 749 нм) падає нормально на непрозорий екран з круглим отвором діаметра 4,66 мм. Для деякої точки, що знаходиться на осі отвору, в межах отвору укладається 1 зона Френеля. На яку відстань слід віддалитися від заданої точки, щоб інтенсивність світла в новій точці спостереження зменшилася вдвічі?

задача 80340

Світло від монохроматичного джерела, що випускає випромінювання з довжиною хвилі 540 нм, падає нормально на непрозорий екран з круглим отвором. Визначити, скільки зон Френеля укладається в отворі, якщо діаметр отвору - 4,98 мм. Дифракційна картина спостерігається на відстані 184 см від екрана з отвором.

задача 80394

На щілину нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла. Довжина хвилі падаючого світла укладається в ширині щілини 16 разів. Знайти в мм ширину нульового максимуму в дифракційній картині, проектованої лінзою на екран. Відстань від екрана до лінзи 205 см?

задача 80516

На непрозорий екран з круглим отвором радіусом 2 мм нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла (довжина хвилі 400 нм). Знайти відстань від екрана до точки спостереження, для якої в межах отвору укладається 5 зон Френеля.

Другие предметы