активність ізотопу стронцію

активність ізотопу стронцію


задача 10948

Стронцій має гранецентровану кубічну гратку. Визначити відстань d між найближчими сусідніми атомами, якщо параметр а решітки дорівнює 0,605 нм.

задача 11394

Яка частка початкової кількості ядер 90Sr (стронцію) розпадається за добу і за 15 років? Яка частка Ζ залишиться через 10 років і через 100 років?

задача 11941

Определить промежуток времени τ, в течение которого активность А изотопа стронция 90Sr уменьшится в k1 = 10 раз? в k2 = 100 раз?

задача 14680

Спонтанне ділення ядра 238U призводить до утворення двох ядер, одним з яких є стронцій-96, і вильоту трьох нейтронів. Запишіть цю реакцію і назвіть друге утворюване ядро. Запишіть реакцію β-розпаду стронцію-96.

задача 18275

Знайти питому активність штучно отриманого радіоактивного ізотопу стронцію 90 38 Sr?

задача 21292

Яка кількість U235 "вигоряє" за рік в ядерному реакторі з електричною потужністю 1 ГВт і к.к.д. 38%? Вважати, що розпад ядер урану під дією теплових нейтронів призводить до утворення ізотопів ксенону-141, стронцію-92 і трьох вторинних нейтронів.

задача 21864

Знайти масу m1 урана 238U, має таку ж активність, як стронцій 90Sr масою m2 = 1 мг.

задача 23162

Знайти електричну потужність ядерного реактора атомної електростанції, що витрачає 0,5 кг урану-235 на добу, якщо к.к.д. реактора 32%. Вважати, що ланцюгова реакція розподілу урану проходить за схемою: розпад ядер урану під дією теплових нейтронів призводить до утворення ізотопів ксенону-141, стронцію-92 та трьох вторинних нейтронів.

задача 80312

Виявлено ділянку грунту зараженої ізотопом стронцію 38Sr90. Визначити проміжок часу, протягом якого активність ізотопу стронцію 38Sr90 зменшиться в 10 разів, в 100 разів. Період напіврозпаду ізотопу стронцію Т1/2 = 27,7 років.

Другие предметы