активність ізотопу стронцію

активність ізотопу стронцію


задача 10948

Стронцій має гранецентровану кубічну гратку. Визначити відстань d між найближчими сусідніми атомами, якщо параметр а решітки дорівнює 0,605 нм.

задача 11394

Яка частка початкової кількості ядер 90Sr (стронцію) розпадається за добу і за 15 років? Яка частка Ζ залишиться через 10 років і через 100 років?

задача 11941

Определить промежуток времени τ, в течение которого активность А изотопа стронция 90Sr уменьшится в k1 = 10 раз? в k2 = 100 раз?

задача 14680

Спонтанне ділення ядра 238U призводить до утворення двох ядер, одним з яких є стронцій-96, і вильоту трьох нейтронів. Запишіть цю реакцію і назвіть друге утворюване ядро. Запишіть реакцію β-розпаду стронцію-96.

задача 80312

Виявлено ділянку грунту зараженої ізотопом стронцію 38Sr90. Визначити проміжок часу, протягом якого активність ізотопу стронцію 38Sr90 зменшиться в 10 разів, в 100 разів. Період напіврозпаду ізотопу стронцію Т1/2 = 27,7 років.