активність ізотопу стронцію

активність ізотопу стронцію


задача 10948

Стронцій має гранецентровану кубічну гратку. Визначити відстань d між найближчими сусідніми атомами, якщо параметр а решітки дорівнює 0,605 нм.

задача 11394

Яка частка початкової кількості ядер 90Sr (стронцію) розпадається за добу і за 15 років? Яка частка Ζ залишиться через 10 років і через 100 років?

задача 11941

Определить промежуток времени τ, в течение которого активность А изотопа стронция 90Sr уменьшится в k1 = 10 раз? в k2 = 100 раз?

задача 14680

Спонтанне ділення ядра 238U призводить до утворення двох ядер, одним з яких є стронцій-96, і вильоту трьох нейтронів. Запишіть цю реакцію і назвіть друге утворюване ядро. Запишіть реакцію β-розпаду стронцію-96.

задача 18275

Знайти питому активність штучно отриманого радіоактивного ізотопу стронцію 90 38 Sr?

задача 80312

Виявлено ділянку грунту зараженої ізотопом стронцію 38Sr90. Визначити проміжок часу, протягом якого активність ізотопу стронцію 38Sr90 зменшиться в 10 разів, в 100 разів. Період напіврозпаду ізотопу стронцію Т1/2 = 27,7 років.