інтерферометр Майкельсона інтерференційні смуги світло довжиною хвилі дзеркало картина

інтерферометр Майкельсона інтерференційні смуги світло довжиною хвилі дзеркало картина


задача 15694

Для вимірювання показника заломлення аміаку в одне з плечей інтерферометра Майкельсона помістили відкачану трубку завдовжки l = 14 см. Кінці трубки закрили плоскопаралельним склом. При заповненні трубки аміаком інтерференційна картина для довжини хвилі λ = 590 нм змістилася на k = 180 смуг. Знайти показник заломлення n аміаку.

задача 17348

У інтерферометрі Майкельсона використовується жовта лінія натрію, що складається з двох компонент з довжинами хвиль λ1 = 589,0 нм і λ2 = 589,6 нм. При поступальному переміщенні одного з дзеркал інтерференційна картина іноді зникала (чому?). Знайдіть переміщення дзеркала між двома сусідніми появами найбільш чіткої інтерференційної картини.

задача 18240

Визначити переміщення дзеркала в інтерферометрі Майкельсона, якщо інтерференційна картина змістилася на N = 100 смуг. Під час експерименту використано світло з довжиною хвилі λ = 546 нм.

задача 18241

Для вимірювання показника заломлення аргону в одне з плечей інтерферометра Майкельсона помістили порожню скляну трубку завдовжки 12 см з плоскопараллельнимі торцевими поверхнями. При заповненні трубки аргоном інтерференційна картина змістилася на N = 106 смуг. Визначити показник заломлення аргону. Довжина хвилі світла дорівнює 639 нм.

задача 18243

Для вимірювання показника заломлення аміаку в одне з плечей інтерферометра Майкельсона помістили відкачану трубку завдовжки 14 см. Кінці трубки закриті плоскопаралельними стеклами. При заповненні трубки аміаком інтерференційна картина для довжини хвилі 0,59 мкм змістилася на 180 смуг. Знайти показник заломлення аміаку.

задача 19339

В обидва пучка світла інтерферометра Майкельсона помістили кювети довжиною 10 см кожна. З однієї викачали повітря, другу заповнили воднем, що призвело до зміщення картини на 47,5 смуг. Який показник заломлення водню? Довжина хвилі 590 нм.

задача 21463

Визначення довжини l можна проводити за допомогою інтерферометра Майкельсона. При переміщенні рухомого дзеркала на довжину l інтерференційна картина перемістилася на Δm = 69 смуг. Довжина хвилі λ = 500 нм. Визначити довжину l.

задача 22321

Один з променів інтерферометра проходить через невеликий скляний контейнер довжиною 1,4 см. При заповненні контейнера газом через відлікову лінію приладу проходить 225 темних смуг. Довжина хвилі світла дорівнює 546 нм. Обчисліть показник заломлення газу в припущенні, що інтерферометр знаходиться у вакуумі.

Другие предметы