інтерферометр Майкельсона інтерференційні смуги світло довжиною хвилі дзеркало картина

інтерферометр Майкельсона інтерференційні смуги світло довжиною хвилі дзеркало картина


задача 15694

Для вимірювання показника заломлення аміаку в одне з плечей інтерферометра Майкельсона помістили відкачану трубку завдовжки l = 14 см. Кінці трубки закрили плоскопаралельним склом. При заповненні трубки аміаком інтерференційна картина для довжини хвилі λ = 590 нм змістилася на k = 180 смуг. Знайти показник заломлення n аміаку.

задача 17348

У інтерферометрі Майкельсона використовується жовта лінія натрію, що складається з двох компонент з довжинами хвиль λ1 = 589,0 нм і λ2 = 589,6 нм. При поступальному переміщенні одного з дзеркал інтерференційна картина іноді зникала (чому?). Знайдіть переміщення дзеркала між двома сусідніми появами найбільш чіткої інтерференційної картини.