вольфрамова нитка опір вольфраму струм в електричній лампі

вольфрамова нитка опір вольфраму струм в електричній лампі


задача 12157

На цоколі лампочки розжарювання з вольфрамовою ниткою розжарення написано: 120 В, 60 Вт. Під час вимірювання опору цієї лампочки в холодному стані на містку Уітстона виявилося, що він дорівнює всього 20 Ом. Яка нормальна температура розжарення нитки, якщо температурний коефіцієнт опору вольфраму α = 5·10–3 °С–1?

задача 13476

Через лампу розжарювання тече струм, рівний 0,6 А. Температура вольфрамової нитки діаметром 0,1 мм дорівнює 2200 °С. Ток підводиться мідним дротом перетином 6 мм². Визначте напруженість електричного поля: 1) в вольфрамі (питомий опір при 0 °С ρ0 = 55 нОм·м, температурний коефіцієнт опору α = 0,0045 °С−1); 2) в міді (ρ = 17 нОм·м).

задача 14138

Діаметр вольфрамової спіралі в сорокаватній електричній лампочці 0,33 мм, а її довжина 5 см. Знайдіть температуру спіралі. Вважати, що вся енергія, що виділяється в спіралі, втрачається в результаті випромінювання, а коефіцієнт поглинання поверхні дорівнює 0,31. В якій області спектра переважно випромінює лампочка?

задача 15658

Електричний опір вольфрамової нитки лампи при температурі 23° дорівнює 4 Ома. Знайдіть опір нитки при 0°. Температурний коефіцієнт опір вольфраму 4,8·10–3 К–1.

задача 16116

Яким стане опір вольфрамової нитки лампи при її нагріванні до 819 К, якщо при кімнатній температурі він дорівнює 5,5 Ом.

задача 16264

Площа поверхні нитки розжарення 60-ватної вольфрамової лампи розжарювання S = 0,5 см2. Коефіцієнт поглинання вольфраму αт = 0,6. Визначте температуру нитки розжарення.

задача 16930

Температура вольфрамової спіралі електричної лампочки дорівнює 2450 К, потужність випромінювання дорівнює 25 Вт. Ступінь чорноти aT при даній температурі дорівнює 0,3. Знайти площу випромінювальної поверхні спіралі.

задача 20100

Електрична лампочка розжарювання споживає струм силою 0,2 А. Діаметр вольфрамового волоска - 0,02 мм; температура волоска при горінні лампи - 2000°С. Визначити напруженість електричного поля в волосині.

задача 21114

Діаметр вольфрамового дроту в нитці напруження електричної лампочки d = 0,3 мм; довжина проводу L = 9 см. При включенні в мережу U = 220 В через лампочку тече струм I = 0,3 А. Знайти температуру спіралі, вважаючи, що все тепло, яке виділяється в нитці, втрачається у вигляді випромінювання. Коефіцієнт чорноти вольфраму дорівнює 0,3.

задача 21430

Температура вольфрамової нитки електролампи 2000°С (ρ0 = 5,5·10–8 Ом·м; α = 5,2·10–3 К–1). Діаметр нитки 0,02 мм, сила струму в ній 4 А. Визначити напруженість поля в нитці.

задача 21547

Вольфрамова чорна кулька радіусом 2 см нагрівається розміщеною всередині неї електричною спіраллю. Яку потужність має ця спіраль, якщо на відстані 1 м від кульки зафіксований потік випромінювання 88,6·10–4 Вт/см2? Яка температура поверхні кульки? На яку довжину хвилі припадає максимум енергії випромінювання кульки?

задача 21965

Визначте струм насичення в електронній лампі з вольфрамовим катодом при таких даних: довжина нитки напруження l = 3 см; діаметр d = 0,1 мм; температура нитки розжарення 2700 К; емісійна постійна для вольфраму В = 60 А/(см2·К2).

задача 22051

Опір R вольфрамової нитки електричної лампочки при температурі t = 20° C одно 35,8 Ом. Визначити температуру нитки лампочки, якщо при включенні в мережу напругою U = 120 B сила струму в ній I = 0,33 A? Температурний коефіцієнт опору вольфраму α = 4·10–3 К–1.

задача 22670

Визначити силу струму I, що протікає по вольфрамовому дроті діаметром d = 0,8 мм, температура якого підтримується рівною 3070 К. Поверхню дроту вважати сірою з коефіцієнтом поглинання aT = 0,343, питомий опір вольфраму ρ = 0,92·10–6 Ом·м. Зворотним випромінюванням оточуючих тіл знехтувати.

задача 22964

Опір вольфрамової нитки електричної лампи розжарювання при 20 ° С дорівнює 60 Ом. Діаметр нитки 1 мм. Якою буде температура нитки лампи, якщо при включенні в мережу з напругою 220 В по нитці йде струм силою 0,35 А? Температурний коефіцієнт вольфраму дорівнює 4,6∙10–3 С–1. Визначити дрейфову швидкість електронів у вольфрамі, якщо концентрація електронів провідності дорівнює 6∙1028 м–3.

задача 24778

Опір вольфрамової нитки електричної лампи розжарювання при 20°С дорівнює 60 Ом, діаметр нитки 1 мм. Якою буде температура нитки лампи, якщо при включенні в мережу з напругою 220 В по нитці йде струм силою 0,35 А? Температурний коефіцієнт вольфраму дорівнює 4,6·10–3 С–1. Визначити дрейфову швидкість електронів у вольфрамі, якщо концентрація електронів провідності дорівнює 6·1028 м–3.

задача 26433

Знайти температуру нитки вольфрамової лампи розжарювання в робочому стані, якщо відомо, що опір нитки в момент включення при температурі 20оС в 12,6 рази менше, ніж в робочому стані?

задача 60537

Яка довжина l вольфрамової нитки напруження лампочки, номінальна напруга якої U = 220 В і потужність P = 200 Вт? Температура розпеченої нитки T = 2700 K, діаметр нитки d = 0,03 мм. Питомий опір вольфраму вважати прямо пропорційним абсолютній температурі (ρ0 = 5,5·10–8 Ом·м).

задача 80353

При роботі електричної лампи розжарювання вольфрамова нитка нагрілася, в результаті довжина хвилі, на яку припадає максимум випромінювальної здатності нитки, змінилася від 1692 нм до 807 нм. У скільки разів збільшилася при нагріванні максимальна випромінювальна здатність вольфрамової нитки, якщо її прийняти за чорне тіло?

задача 80402

Лампочка потужністю 15 Вт харчується змінним струмом. Зміна температури вольфрамового волоска лампи коливається в інтервалі 80 ° С. У скільки разів змінюється загальна потужність випромінювання через зміну температури, якщо середнє значення температури дорівнює 2300 К? Вважати вольфрам чорним тілом.

Другие предметы