маса покотився швидкість горизонтальної

маса покотився швидкість горизонтальної


задача 11077

На залізничній платформі встановлена гармата. Маса платформи з гарматою M = 15 т. Гармата стріляє вгору під кутом φ = 60° до горизонту в напрямку шляху. З якою швидкістю v1 покотиться платформа внаслідок віддачі, якщо маса снаряду m = 20 кг і він вилітає зі швидкістю v2 = 600 м/с?

задача 11535

Людина, що стоїть на нерухомому візку, кидає в горизонтальному напрямку камінь масою m = 2 кг. Візок з людиною покотився назад, і в перший момент кидання його швидкість була v = 0,1 м/с. Маса візка з людиною М = 100 кг. Знайти кінетичну енергію Wк кинутого каменя через час t = 0,5 с після початку руху.