фотопластина пучок спектр дифракційна решітка площину падає світло довжиною хвилі відстань між визначити знайти

фотопластина пучок спектр дифракційна решітка площину падає світло довжиною хвилі відстань між визначити знайти


задача 12882

За допомогою дифракційної решітки (довжина — 1 см, період — 6 мкм) отримують роздільні зображення двох червоних спектральних ліній з довжинами хвиль 708,2 нм і 708 нм. Знайти відстань між цими лініями в спектрі найменшого порядку на фотопластинці, вміщеній в фокальній площині лінзи (F = 79 см).

задача 16283

Електрон, має кінетичну енергію Т = 1,5 кеВ, залишає слід на фотопластинці, отриманий за допомогою камери Вільсона, шириною Δх = 1 мкм. Визначте, чи можна з цього сліду виявити відхилення в русі електрона від законів класичної механіки.

задача 18004

Колімований пучок електронів, що пройшли прискорюючу різницю потенціалів U = 30 кВ, падає нормально на тонку полікристалічну фольгу золота. Постійна кристалічної решітки золота d = 0,41 нм. На фотоплатівці, розташованій за фольгою на відстані l = 20 см від неї, отримана дифракційна картина, що складається з ряду концентричних кіл. Визначте: а) довжину хвилі де Бройля електронів λ; б) бреггівський кут θБ, що відповідає першій окружності; в) радіус r першої окружності.

задача 22991

Дифракційна решітка кварцового спектрографа має ширину l = 25 мм і містить n = 250 штрихів/мм. Фокусна відстань F об'єктива, у фокальній площині якого знаходиться фотопластинка, дорівнює 80 см. Світло падає на ґрати нормально. Досліджуваний спектр містить спектральну лінію, компоненти дублету якої мають довжину хвиль λ1 = 310,154 і λ2 = 310,184 нм. Визначити: а) відстань на фотопластинці між компонентами цього дублету у спектрах першого та другого порядків; б) чи будуть вони вирішені у цих порядках спектру.

задача 80256

Пучок електронів, пройшовши через вузьку щілину, дає на фотопластинці таку ж дифракційну картину, як і монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 550 нм. Чому дорівнює швидкість v електронів?

задача 80300

За допомогою дифракційної решітки (довжина 1 см, період 7 мкм) отримують роздільні зображення двох червоних спектральних ліній з довжинами хвиль 7090 А і 7092 А. Знайти відстань між цими лініями в спектрі найменшого порядку на фотопластинці, поміщеній у фокальній площині лінзи (F = 98 см).

Другие предметы