підвісити пружина подовжиться вантаж сила скільки який

підвісити пружина подовжиться вантаж сила скільки який


задача 13158

Мідний дріт перетином S = 8 мм2 під дією сили, що розтягує, подовжився на стільки, на скільки вона подовжується при нагріванні на 30 К. Беручи для міді модуль Юнга Е = 118 ГПа і коефіцієнт лінійного розширення α = 1,7·10–5 К–1, визначте числове значення цієї сили.

задача 13159

Гумовий шнур довжиною 40 см і внутрішнім діаметром 8 мм натягнутий так, що подовжився на 8 см. Беручи коефіцієнт Пуассона для гуми рівним 0,5, визначте внутрішній діаметр натягнутого шнура.

задача 13655

При підвішуванні вантажів масами m1 = 600 г і m2 = 400 г до вільних пружин останні подовжилися однаково (l = 10 см). Нехтуючи масою пружин, визначте: 1) періоди коливань вантажів; 2) який з вантажів при однакових амплітудах має більшу енергію і в скільки разів.

задача 19193

Брусок масою 3 кг за допомогою пружини тягнуть по горизонтальній поверхні з прискоренням 2 м/с2. Яка жорсткість пружини, якщо вона подовжилася при цьому на 5 см? Коефіцієнт тертя між бруском і дошкою 0,25.

задача 22083

До вертикально висячої пружини підвішують вантаж. При цьому пружина подовжується на L = 9,8 см. Відтягуючи цей вантаж вниз і відпускаючи його, змушують вантаж здійснювати коливання. Чому має дорівнювати коефіцієнт загасання δ, щоб коливання припинилися через час t = 10 с; (вважати, що коливання припинилися, якщо їх амплітуда зменшилася до 1% від початкової величини)?

задача 50102

Гумовий шнур, жорсткість якого k = 3·103 H/м під дією вантажу подовжився на Δl = 20 см. Вважаючи процес розтягування шнура ізотермічним і що відбувається при температурі t = 27 °C, визначити зміну ентропії.

Другие предметы