пустили ракета піднялася вертикально вгору поверхню висота початковий швидкість земля перший який

пустили ракета піднялася вертикально вгору поверхню висота початковий швидкість земля перший який


задача 10064

З поверхні Землі вертикально вгору пущена ракета зі швидкістю v = 5 км/с. На яку висоту вона підніметься?

задача 10091

Яку швидкість матиме стартова ракета, маса якої дорівнює 1 т, якщо в результаті горіння палива викидається 200 кг газів зі швидкістю 2 км/с?

задача 10091

Масса стартовой ракеты равна 1 т. При горении топлива выбрасывается 200 кг газов со скоростью 2 км/с. Какую скорость будет иметь ракета?

задача 10563

На яку висоту h над поверхнею Землі підніметься ракета, пущена вертикально вгору, якщо початкова швидкість v0 ракети буде дорівнювати першій космічній швидкості?

задача 11000

З балкона кинули м'ячик вертикально вгору з початковою швидкістю v0 = 5 м/с. Через t = 2 c м'ячик впав на землю. Визначити висоту балкона над землею і швидкість м'ячика в момент удару об землю.

задача 11192

Ракета, що випущена вертикально вгору, піднялася на висоту h = 3200 км і почала падати. Який шлях s пройде ракета за першу секунду свого падіння?

задача 11214

На яку висоту h над поверхнею Землі підніметься ракета, запущена вертикально вгору, якщо її початкова швидкість дорівнює першій космічної швидкості?

задача 11219

Яка буде швидкість v ракети на висоті, рівній радіусу Землі, якщо ракета пущена з Землі з початковою швидкістю v0 = 10 км/с? Опір повітря не враховувати. Радіус R Землі і прискорення вільного падіння g на її поверхні вважати відомими.

задача 14416

Тіло 1 кинуто вертикально вгору з початковою швидкістю v0, тіло 2 падає з висоти h без початкової швидкості. Знайти залежність відстані l між тілами 1 і 2 від часу t, якщо відомо, що тіла почали рухатися одночасно.

задача 15091

З поверхні Землі одночасно зі стартом іграшкової ракети кинуто вертикально вгору камінь з початковою швидкістю 30 м/с. З яким постійним мінімальним по модулю прискоренням повинна рухатися ракета, щоб на висоті 25 м опинитися одночасно з каменем?

задача 15889

На якій висоті від поверхні Землі вага тіла масою 8 кг дорівнює 5 Н?

задача 16884

Який час пройде на Землі, якщо в ракеті, що має швидкість 0,99с пройде 10 років?

задача 19585

У вертикальному скляному капілярі, що знаходиться на поверхні Землі, вода піднялася на 20 мм. Визначте, на яку висоту (при тих же умовах досліду) піднялася б вода в тому ж капілярі на поверхні Місяця. Прискорення вільного падіння на поверхні Місяця в 6 разів менше, ніж на поверхні Землі.

задача 19839

З поверхні Землі вертикально вгору пущена ракета зі швидкістю v = 8 км/с. На яку висоту вона підніметься? Радіус Землі R = 6400 км, а її маса М = 6·1024 кг.

задача 20383

М'яч кинули з даху будинку висотою 72 м вертикально вгору. Через 6 с м'яч впав на землю. Визначте: а) початкову швидкість м'яча; б) максимальну висоту підйому м'яча відносно поверхні Землі; в) швидкість падіння м'яча на землю.

задача 24089

Ракета злітає з Землі з початковою швидкістю v0. Визначити швидкість на висоті, що дорівнює радіусу Землі.

задача 25957

На яку висоту Н над поверхнею Землі підніметься ракета, пущена вертикально вгору, якщо початкова швидкість ракети дорівнює першій космічній швидкості (v0 = v1 = = 7,9 км/с)? Радіус R Землі і прискорення вільного падіння g вважати відомими. На скільки (ΔU) при цьому зміниться потенційна енергія ракети? Маса ракети m = 200 кг.

задача 26406

Космічний корабель масою 1000 т починає підніматися вертикально вгору. Сила тяги його руху дорівнює 2,94·107 Н. Визначити прискорення корабля.

задача 40176

Стартова маса ракети 1000 кг. При горінні палива газ масою 200 кг був викинутий зі швидкістю 2000 м/с. Яку швидкість мала ракета?

Другие предметы