ланцюг струм знайти

ланцюг струм знайти


задача 10517

На малюнку зображений нескінченна ланцюг, утворений повторенням однієї й тієї ж ланки, що складається з опорів R1 = 2 Ом і R2 = 4 Ом. Знайти опір R цього ланцюга.

задача 12533

Знайти сили струму у всіх ділянках ланцюга (рис. 10), якщо ξ1 = 20 В, ξ2 = 33 В, r1 = 0,2 Ом, r2 = 0,5 Ом, R1 = 0,8 Ом, R2 = 2 Ом.

задача 14147

Акумулятор з внутрішнім опором 0,08 Ом при струмі 4 А віддає в зовнішній ланцюг 8 Вт. Визначити, яку потужність віддасть він в зовнішній ланцюг при струмі, що дорівнює 6 А.

задача 20958

Струм в послідовному RL-ланцюжку зростає від нуля до половини максимального значення за 1,56 мс. Визначити: а) сталу часу ланцюжка; б) опір R, якщо L = 310 Гн.

задача 24981

Визначте силу струму I у колі, показаному на малюнку, вважаючи відомими значення С, R1, R2. На коло подано змінну напругу U з циклічною частотою ω.

задача 60459

Складіть систему рівнянь Кірхгофа для даного ланцюга.

задача 60497

Визначити е.р.с. джерела струму в ланцюзі, схема якого представлена на малюнку, якщо R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 4 Ом, I3 = 0,75 А (струм йде зліва направо). Знайти струми I1 и I2.

задача 60502

Для схеми постійного струму і її параметрів необхідно: а) Розрахувати струми всіх гілок і показати на схемі їх напрямки. б) Перевірити 1-й закон Кірхгофа. в) Визначити режими роботи джерел та перевірити рішення по балансу потужностей. ε1 = 40 B; ε2 = 20 B; R1 = 25 Ом; R'2 = 20 Ом; R"2 = 40 Ом; R3 = 50 Ом.

задача 60505

Для схеми постійного струму і її параметрів необхідно: а) Розрахувати струми всіх гілок і показати на схемі їх напрямки. б) Перевірити 1-й закон Кірхгофа. в) Визначити режими роботи джерел та перевірити рішення по балансу потужностей. ε1 = 40 B; ε2 = 20 B; R1 = 40 Ом; R'2 = 15 Ом; R"2 = 35 Ом; R3 = 25 Ом.

задача 60506

Для схеми постійного струму і її параметрів необхідно: а) Розрахувати струми всіх гілок і показати на схемі їх напрямки. б) Перевірити 1-й закон Кірхгофа. в) Визначити режими роботи джерел та перевірити рішення по балансу потужностей. ε1 = 40 B; ε2 = 20 B; R1 = 50 Ом; R'2 = 35 Ом; R"2 = 25 Ом; R3 = 20 Ом.

Другие предметы