обчислити характеристическую температуру визначити дорівнює

обчислити характеристическую температуру визначити дорівнює


задача 10483

Мідний зразок масою m = 100 г знаходиться при температурі Т1 = 10 К. Визначити температуру Q, необхідну для нагрівання зразка до температури Т2 = 20 К. Можна прийняти характеристичну температуру θD для міді рівною 300 К, а умову Т << θD вважати виконаною.

задача 10485

Знайти відношення середньої енергії <εкв> лінійного одновимірного осцилятора, обчисленої з квантової теорії, до енергії <εкл> такого ж осцилятора, обчисленої по класичній теорії. Обчислення призвести для двох температур: 1) T = 0,1θD; 2) Т = θD, де θD — характеристична температура Ейнштейна.

задача 10487

Молярна теплоємність Cm срібла при температурі Т = 20 К виявилася рівною 1,65 Дж/(моль·К). Обчислити за значенням теплоємності характеристичну температуру θd. Умову Т << θd вважати виконаною.

задача 10949

Знайти відношення середньої енергії <εкв> лінійного одновимірного осцилятора, обчисленої з квантової теорії, до енергії <εкл> такого ж осцилятора, обчисленої по класичній теорії. Обчислення призвести для двох температур: 1) T = θE и 2) , де θЕ — характеристична температура Ейнштейна.

задача 10952

Обчислити з теорії Ейнштейна теплоємність Cv алмазу масою m = 1 г при температурі Т = 300 К. Прийняти для алмазу характеристичну температуру Ейнштейна θЕ = 1200 К.

задача 11923

Обчислити довжину хвилі λ і енергію ε фотона, що належить Kα- лінії в спектрі характеристичного рентгенівського випромінювання платини.

задача 12466

Обчислити найбільшу довжину хвилі λmin в K-серії характеристичного рентгенівського спектра скандію.

задача 20898

Яка максимальна енергія кванта характеристичного випромінювання алюмінію? Обчислити відповідну довжину хвилі фотона.

Другие предметы