інтерферометр Жамена інтерференційна картина зміститися смуга поміщається труба заповнена повітрям довжина хвилі світла показник заломлення

інтерферометр Жамена інтерференційна картина зміститися смуга поміщається труба заповнена повітрям довжина хвилі світла показник заломлення


задача 12313

У інтерферометрі Жамена дві однакові трубки довжиною l = 15 см були заповнені повітрям. Показник заломлення n1 повітря дорівнює 1,000292. Коли в одній із трубок повітря замінили ацетиленом, то інтерференційна картина змістилася на m = 80 смуг. Визначити показник заломлення n2 ацетилену, якщо в інтерферометрі використовувалося джерело монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 0,590 мкм.

задача 15695

На шляху одного з променів інтерферометра Жамена помістили відкачану трубку завдовжки l = 10 см. При заповненні трубки хлором інтерференційна картина для довжини хвилі λ = 590 нм змістилася на k = 131 смугу. Знайти показник заломлення n хлору.

задача 16187

В обидва пучка світла інтерферометра Жамена були поміщені циліндричні трубки довжиною l = 20 см, закриті з обох кінців плоскопаралельними прозорими пластинками. Повітря з трубок було відкачано. При цьому спостерігалася інтерференційна картина у вигляді світлих і темних смуг. Наявність водню в одній з трубок зміщує интерференционную картину на m = 11 смуг. Знайти показник заломлення n водню. Довжина хвилі світла λ = 680 нм.

задача 16256

У інтерферометрі Жамена дві однакові трубки довжиною l = 10 см заповнені азотом. Показник заломлення n1 азоту дорівнює 1,000297. Коли в одній з трубок азот замінили вуглекислим газом, то інтеpфeренційна картина змістилася на N = 26 смуг. Визначити показник заломлення n2 вуглекислого газу, якщо в інтерферометрі використовувалося джерело монохроматичного світла з довжиною хвилі А = 590 нм. Намалювати схему інтерферометра Жамена і хід променів, що інтерферують.

задача 22757

У інтерферометрі Жамена поміщені дві однакові трубки з повітрям. При заміні однієї з них такою ж трубкою з киснем інтерференційна картина змістилася на чотири смуги при λ = 5000 А. Визначити довжину трубки, якщо n1 = 1,000292, n2 = 1,000272.

задача 80371

У інтерферометрі Жамена на шляху кожного з променів знаходиться трубка довжиною 10 см, наповнена повітрям. При заміні однієї з них такою ж трубкою, наповненою киснем, інтерференційна картина змістилася на 7 смуг при довжині хвилі падаючого світла 623 нм. Визначте різницю між показниками заломлення повітря і кисню.

Другие предметы