магнетон бору дорівнює атом магнітний момент визначити

магнетон бору дорівнює атом магнітний момент визначити


задача 10972

Визначити намагніченість Jнас при насиченні кобальту, якщо вважати, що на кожен атом в середньому припадає N = 1,72 магнетонів Бора μБ.

задача 10973

Визначити намагніченість J тіла при насиченні, якщо магнітний момент кожного атома дорівнює магнетону Бора і концентрація атомів n = 6·1023м–3.

задача 10977

Обчислити середнє число магнетонів Бора, що припадають на один атом заліза, якщо при насиченні намагніченість заліза χнас = 1,85·106 А/м.

задача 11237

Знайти максимальну проекцію магнітного моменту електрона в атомі водню (з урахуванням спина) на напрямок магнітного поля. Електрон знаходиться в стані з орбітальним квантовим числом l = 3. Відповідь виразити в магнетонах Бора.

задача 12091

Концентрація атомів в деякій речовині 6·1028 м–3, середній магнітний момент кожного атома дорівнює 0,8 магнетона Бора. Знайти (в кА/м) модуль вектора намагніченості виробу з цієї речовини в стані насичення.

задача 18106

Визначити намагніченість при насиченні (Jнас) заліза, якщо вважати, що на кожен атом заліза в середньому припадає 2,4 магнетона Бора (μ

задача 18107

Визначити намагніченість Jнас тіла при насиченні, якщо магнітний момент кожного атома дорівнює двом магнетон Бора і концентрація атомів n = 1023 см–3.

Другие предметы