змістити фотографування спектр ліній знайти

змістити фотографування спектр ліній знайти


задача 12376

При вивченні спектру випромінювання деякої туманності лінія випромінювання водню (λα = 656,3 нм) виявилася зміщеною на Δλ = 2,5 нм в область з більшою довжиною хвилі (червоний зсув). Знайти швидкість v руху туманності відносно Землі і вказати, віддаляється вона від Землі чи наближається до неї.

задача 14445

Вісь з двома дисками, розташованими на відстані l = 0,5 м один від одного, обертається з частотою n = 1600 об / хв. Куля, що летить уздовж осі, пробиває обидва диски; при цьому отвір від кулі в другому диску зміщений щодо отвору в першому диску на кут φ = 12°. Знайти швидкість v кулі.

задача 40816

Як зміниться кутове прискорення під дією постійного моменту сил, якщо вісь обертання змістити з центру диска на його край?

Другие предметы