постійний розрахувати користуючись теорією бору

постійний розрахувати користуючись теорією бору


задача 11325

Для схеми постійного струму і її параметрів необхідно: а) Розрахувати струми всіх гілок і показати на схемі їх напрямки. б) Перевірити 1-й закон Кірхгофа. в) Визначити режими роботи джерел і перевірити рішення по балансу потужностей. ε1 = 40 B; ε2 = 20 B; R1 = 80 Ом; R'2 = 40 Ом; R"2 = 10 Ом; R3 = 25 Ом.

задача 11328

Для схеми постійного струму і її параметрів необхідно: а) Розрахувати струми всіх гілок і показати на схемі їх напрямки. б) Перевірити 1-й закон Кірхгофа. в) Визначити режими роботи джерел і перевірити рішення по балансу потужностей. ε1 = 150 B; ε2 = 80 B; R1 = 60 Ом; R'2 = 50 Ом; R"2 = 25 Ом; R3 = 100 Ом.

задача 14070

Користуючись теорією Бора, знайдіть числове значення постійної Рідберга.

Другие предметы