опір вольтметра додатковий резистор

опір вольтметра додатковий резистор


задача 17816

Вольтметр, розрахований на 10 В, має внутрішній опір 400 Ом. Визначити, який додатковий опір необхідно підключити до вольтметру, щоб вимірювати напругу до 100 В.

задача 50124

Під яким тиском у воді знаходиться повітряний пухирець на глибині 2 м? Атмосферний тиск 105 Па. Додатковий тиск, обумовлений кривою поверхнею повітряної бульбашки, не враховувати.

задача 50351

Для прийняття водних процедур в ванну було набрано 60 л гарячої води при температурі tг = 90 °С. Скільки льоду, взятого при температурі tл = –5 °С, треба додати в ванну, щоб температура суміші tc = 50 °С?