невагомий блок натяг нитки тертя прискорення вантаж масою знайти силу

невагомий блок натяг нитки тертя прискорення вантаж масою знайти силу


задача 11277

Через невагомий блок перекинута нитка, що зв'язує тіло 3 з тілом 2, до якого підвішено тіло 1. Маса кожного тіла 2 кг. Знайти прискорення тіла 1 і силу натягу нитки, що зв'язує його з тілом 2.

задача 12350

Найпростіша машина Атвуда (рис.1), що застосовується для вивчення рівноприскореного руху, являє собою два вантажі масами m1 = 0,3 кг і m2 = 0,2 кг, які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

задача 12431

В установці (рис.3) кут α = 50° похилої площини з горизонтом маси тіл m1 = 0,15 кг і m2 = 0,5 кг. Вважаючи нитку і блок невагомими, і нехтуючи силами тертя, визначте прискорення, з якими будуть рухатися тіла, якщо тіло масою m2 опускається.

задача 12545

Через блок у вигляді однорідного суцільного циліндра з горизонтальною віссю обертання масою 160 г перекинута невагома нитка, до кінців якої підвішені вантажі з масами 200 г і 300 г. Нехтуючи тертям в осі блоку, визначити прискорення вантажів і сили натягу ниток.

задача 13039

Два вантажі (m1 = 500 г і m2 = 700 г) пов'язані невагомою ниткою і лежать на гладкій горизонтальній поверхні. До вантажу m1 прикладена горизонтально спрямована сила F = 6 Н. Нехтуючи тертям, визначте 1) прискорення вантажів; 2) силу натягнення нитки.


задача 13040

Найпростіша машина Атвуда, що застосовується для вивчення законів рівноприскореного руху, являє собою два вантажі з не рівними масами m1 і m2 (наприклад m1 > m2), які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте 1) прискорення вантажів; 2) силу натягнення нитки Т; 3) силу F, діючу на вісь блоку.


задача 13041

На малюнку зображена система блоків, до яких підвішені вантажі масами m1 = 200 г і m2 = 500 г. Вважаючи, що вантаж m1 піднімається, а рухомий блок з m2 опускається, нитка і блоки невагомі, сили тертя відсутні, визначте: 1) силу натяжіння нитки T; 2) прискорення, з якими рухаються вантажі.


задача 13042

В установці кут α похилої площини з горизонтом дорівнює 20°, маси тіл m1 = 200 г і m2 = 150 г. Вважаючи нитку й блок невагомими і нехтуючи силами тертя, визначте прискорення, з яким рухатимуться тіла, якщо тіло m2 опускається.


задача 13043

Тіло А масою М = 2 кг знаходиться на горизонтальному столі і з'єднане нитками через блоки з тілами В (m1 = 0,5 кг) і C (m2 = 0,3 кг). Вважаючи нитки і блоки невагомими і нехтуючи силами тертя, визначити: 1) прискорення, з яким рухатимуться ці тіла; 2) різницю сил натяжіння ниток.


задача 13044

В установці кути α і β похилих площин c горизонтом відповідно дорівнюють 30 і 45°, маси тіл m1 = 0,45 кг і m2 = 0,5 кг. Вважаючи нитку й блок невагомими і нехтуючи силами тертя, визначте: 1) прискорення, з яким рухаються тіла; 2) силу натяжіння нитки.


задача 13052

Вантажі однакової маси (m1 = m2 = 0,5 кг) з'єднані ниткою, перекинутою через невагомий блок, укріплений на кінці столу. Коефіцієнт тертя вантажу m2 об стіл f = 0,15. Нехтуючи тертям блоку, визначте: 1) прискорення, з яким рухаються вантажі; 2) силу натяжіння нитки.


задача 13055

В установці кут α нахилу площини з горизонтом дорівнює 30°, маси тіл однакові (т = 1 кг). Вважаючи нитку й блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте силу тиску на вісь, якщо коефіцієнт тертя між похилою площиною і лежачим на ній тілом f = 0,1.


задача 13146

Через нерухомий блок у вигляді однорідного суцільного циліндра масою m = 0,2 кг перекинута невагома нитка, до кінців якої прикріплені тіла масами m1 = 0,35 кг і m2 = 0,55 кг. Нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажу; 2) відношення T2/T1 сил натяжіння нитки.

задача 13147

Тіло масою m1 = 0,25 кг, поєднане невагомою ниткою через блок (у вигляді порожнього тонкостінного циліндра) з тілом масою m2 = 0,2 кг, ковзає по поверхні горизонтального стола. Маса блоку m = 0,15 кг. Коефіцієнт тертя f тіла об поверхню дорівнює 0,2. Нехтуючи тертям в підшипниках, визначте: 1) прискорення а, з яким рухатимуться ці тіла; 2) сили натяжіння T1 і Т2 нитки по обидві сторони блоку.


задача 13230

Невагома нитка перекинута через блок масою m3 = 2 кг, має форму циліндра. До кінців нитки прикріплені вантажі з масами m1 = 2 кг і m2 = 1 кг. Визначити прискорення вантажів в процесі руху тел. Тертям знехтувати.

задача 14495

Дві гирі з масами m1 = 2 кг і m2 = 1 кг з'єднані ниткою і перекинуті через невагомий блок. Знайти прискорення а, з яким рухаються гирі, і силу натягу нитки T. Тертям у блоці знехтувати.

задача 14496

Невагомий блок укріплений на кінці столу. Гирі 1 і 2 однакової маси m1 = m2 = 1 кг з'єднані ниткою і перекинуті через блок. Коефіцієнт тертя гирі 2 об стіл k = 0,1. Знайти прискорення a, з яким рухаються гирі, і силу натягу нитки T. Тертям у блоці знехтувати.

задача 14497

Невагомий блок укріплений в вершині похилої площини, що складає з горизонтом кут α = 30°. Гирі 1 і 2 однакової маси m1 = m2 = 1 кг з'єднані ниткою і перекинуті через блок. Знайти прискорення а, з яким рухаються гирі, і силу натягу нитки T. Тертям гирі об похилу площину і тертям у блоці знехтувати.

задача 14498

Невагомий блок укріплений в вершині похилої площини, що складає з горизонтом кут α = 30°. Гирі 1 і 2 однакової маси m1 = m2 = 1 кг з'єднані ниткою і перекинуті через блок. Знайти прискорення а, з яким рухаються гирі, і силу натягу нитки T. Коефіцієнт тертя гирі 2 об похилу площину k = 0,1.

задача 14499

Невагомий блок укріплений в вершині похилої площини, що складає з горизонтом кут α = 30° и β = 45°. Гирі 1 і 2 однакової маси m1 = m2 = 1 кг з'єднані ниткою і перекинуті через блок. Знайти прискорення а, з яким рухаються гирі, і силу натягу нитки T. Тертям гир 1 і 2 об похилі площини, а також тертям у блоці знехтувати.

задача 14500

Невагомий блок укріплений в вершині двох похилих площин, що складають з горизонтом кути α = 30° і β = 45°. Гирі 1 і 2 однакової маси m1 = m2 = 1 кг з'єднані ниткою і перекинуті через блок. Знайти прискорення а, з яким рухаються гирі, і силу натягу нитки T. Коефіцієнти тертя гир 1 і 2 об похилі площини k1 = k2 = 0,1.

задача 15783

Найпростіша машина Атвуда (рис.1), що застосовується для вивчення рівноприскореного руху, являє собою два вантажі масами m1 = 0,5 кг і m2 = 0,2 кг, які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

задача 15784

Найпростіша машина Атвуда (рис.1), що застосовується для вивчення рівноприскореного руху, являє собою два вантажі масами m1 = 0,4 кг і m2 = 0,6 кг, які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

задача 15785

Найпростіша машина Атвуда (рис.1), що застосовується для вивчення рівноприскореного руху, являє собою два вантажі масами m1 = 0,6 кг і m2 = 0,2 кг, які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

задача 15786

Найпростіша машина Атвуда (рис.1), що застосовується для вивчення рівноприскореного руху, являє собою два вантажі масами m1 = 0,7 кг і m2 = 0,25 кг, які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

задача 15787

Найпростіша машина Атвуда (рис.1), що застосовується для вивчення рівноприскореного руху, являє собою два вантажі масами m1 = 0,8 кг і m2 = 0,15 кг, які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

задача 15788

Найпростіша машина Атвуда (рис.1), що застосовується для вивчення рівноприскореного руху, являє собою два вантажі масами m1 = 0,25 кг і m2 = 0,5 кг, які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

задача 15789

Найпростіша машина Атвуда (рис.1), що застосовується для вивчення рівноприскореного руху, являє собою два вантажі масами m1 = 0,35 кг і m2 = 0,55 кг, які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

задача 15790

Найпростіша машина Атвуда (рис.1), що застосовується для вивчення рівноприскореного руху, являє собою два вантажі масами m1 = 0,45 кг і m2 = 0,15 кг, які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

задача 15791

Найпростіша машина Атвуда (рис.1), що застосовується для вивчення рівноприскореного руху, являє собою два вантажі масами m1 = 0,8 кг і m2 = 0,2 кг, які підвішені на легкій нитці, перекинутій через нерухомий блок. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи тертям в осі блоку, визначте: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

задача 15794

В установці (рис.3) кут α = 20° похилій площині з горизонтом маси тіл m1 = 200г і m2 = 0,15 кг. Вважаючи нитку і блок невагомими, і нехтуючи силами тертя, визначте прискорення, з якими будуть рухатися тіла, якщо тіло масою m2 опускається.

задача 15796

В установці (рис.3) кут α = 30° похилій площині з горизонтом маси тіл m1 = 300г і m2 = 0,8 кг. Вважаючи нитку і блок невагомими, і нехтуючи силами тертя, визначте прискорення, з якими будуть рухатися тіла, якщо тіло масою m2 опускається.

задача 15797

В установці (рис.3) кут α = 45° похилій площині з горизонтом маси тіл m1 = 400г і m2 = 0,3 кг. Вважаючи нитку і блок невагомими, і нехтуючи силами тертя, визначте прискорення, з якими будуть рухатися тіла, якщо тіло масою m2 опускається.

задача 15798

В установці (рис.3) кут α = 60° похилій площині з горизонтом маси тіл m1 = 500г і m2 = 0,6 кг. Вважаючи нитку і блок невагомими, і нехтуючи силами тертя, визначте прискорення, з якими будуть рухатися тіла, якщо тіло масою m2 опускається.

задача 15799

В установці (рис.3) кут α = 10° похилій площині з горизонтом маси тіл m1 = 250г і m2 = 0,5 кг. Вважаючи нитку і блок невагомими, і нехтуючи силами тертя, визначте прискорення, з якими будуть рухатися тіла, якщо тіло масою m2 опускається.

задача 15800

В установці (рис.3) кут α = 20° похилій площині з горизонтом маси тіл m1 = 350г і m2 = 0,2 кг. Вважаючи нитку і блок невагомими, і нехтуючи силами тертя, визначте прискорення, з якими будуть рухатися тіла, якщо тіло масою m2 опускається.

задача 15801

В установці (рис.3) кут α = 45° похилій площині з горизонтом маси тіл m1 = 550г і m2 = 0,95 кг. Вважаючи нитку і блок невагомими, і нехтуючи силами тертя, визначте прискорення, з якими будуть рухатися тіла, якщо тіло масою m2 опускається.

задача 15802

В установці (рис.3) кут α = 60° похилій площині з горизонтом маси тіл m1 = 100г і m2 = 0,2 кг. Вважаючи нитку і блок невагомими, і нехтуючи силами тертя, визначте прискорення, з якими будуть рухатися тіла, якщо тіло масою m2 опускається.

задача 16385

Система трьох вантажів, (рисунок 3.4) пов'язаних невагомою мотузкою, перекинутою через ідеальний блок, рухається з прискоренням, a = 0,2g, де g – прискорення вільного падіння. Визначте коефіцієнт тертя ковзання між горизонтальною опорою і рухомими по ній вантажами, т1 = т2 = т3 = т.

задача 17126

В установці (рис. 2.13) кути α і β з горизонтом відповідно рівні 45° і 30° маси тел m1 = 0,5 кг і m2 = 0,45 кг. Вважаючи нитку і блок невагомими і нехтуючи силами тертя, визначте: 1) прискорення, з яким рухаються тіла; 2) силу натягу нитки.

задача 17211

Тіла масами m1 = 5 кг і m2 = 3 кг з'єднані невагомою ниткою, перекинутою через блок масою m = 2 кг і радіусом r = 10 см, лежать на сполучених похилих площинах з кутами нахилу β = 30°. На тіло m2 діє вертикальна сила F дорівнює 15

задача 17211

Тіла масами m1 = 5 кг і m2 = 3 кг з'єднані невагомою ниткою, перекинутою через блок масою m = 2 кг і радіусом r = 10 см, лежать на сполучених похилих площинах з кутами нахилу β = 30°. На тіло m2 діє вертикальна сила F дорівнює 15

задача 17212

Тіла масами m1 = 10 кг і m2 = 3 кг з'єднані невагомою ниткою, перекинутою через блок масою m = 2 кг і радіусом r = 10 см, лежать на сполучених похилих площинах з кутом нахилу β = 60°. На тіло m2 діє вертикальна сила F дорівнює 15 H. Знайти шлях, пройдений тілами, якщо кінцева швидкість тел 0,5 м/с. Початкова швидкість дорівнює нулю. Момент тертя в блоці 2 Н·м. (При вирішенні використовувати енергетичний підхід).

задача 19567

Вантажі m1 = 2 кг і m2 = 0,5 кг пов'язані невагомою ниткою, перекинутою через блок (див. рис. 3.10) масою m = 1 кг. Знайти прискорення вантажів і силу тиску на вісь блоку, який вважати суцільним диском.

задача 19834

Два однакових вантажі масою 1 кг пов'язані ниткою, перекинутою через невагомий блок (див. рис.). Визначити натяг нитки і коефіцієнт тертя вантажу об площину столу, якщо прискорення вантажів дорівнює 4,5 м/с2.

задача 19835

На шнурі, перекинутому через невагомий блок, врівноважені два вантажі масами по 2 кг кожний. З яким прискоренням будуть рухатися вантажі, якщо на один з них покласти невелике тіло масою 70 г? Які вага тіла і сила натягу шнура під час руху?

задача 19836

Два вантажі масами m1 = 100 г і m2 = 200 г пов'язані ниткою, перекинутою через невагомий блок, встановлений на похилій площині (див. рис.). Кут нахилу площини до горизонту дорівнює 30°. Коефіцієнт тертя між вантажем і похилою площиною дорівнює 0,2. Визначити прискорення вантажів і натяг нитки.

задача 19851

Визначити натяг нитки, що зв'язує перший і другий вантажі (див. Рис), якщо маса першого вантажу дорівнює 0,5 кг, другого - 0,3 кг, третього - 2 кг, а маса блоку - 1 кг. Тертям вантажів об поверхню знехтувати.

задача 19901

Дві гирі з різними масами з'єднані ниткою, перекинутою через блок, момент інерції якого 50 кг·м і радіус 20 см. Момент сил тертя блоку, що обертається,

задача 20910

Три вантажі масами m1 = 100 г, m2 = 200 г і m3 = 300 г пов'язані легкою ниткою, перекинутою через невагомий блок, встановлений на похилій площині (див. рис.). Кут нахилу площини до горизонту дорівнює 30°. Коефіцієнт тертя між вантажами і похилою площиною дорівнює 0,2. Визначити прискорення вантажів і натяг нитки, що зв'язує вантажі 1 і 2.

задача 20913

На столі лежить дерев'яний брусок, до якого прив'язані нитки, перекинуті через невагомі блоки, укріплені на обох кінцях столу. До вільних кінців нитки підвішені вантажі масами 0,85 кг і 0,2 кг, внаслідок чого брусок приходить в рух і за 3 с проходить відстань 0,81 м. Знаючи, що маса бруска 2 кг, визначити коефіцієнт тертя ковзання і сили натягу ниток.

задача 20914

Три вантажі масами m1 = 200 г, m2 = 100 г і m3 = 300 г пов'язані легкою ниткою, перекинутою через невагомий блок, встановлений на похилій площині (див. рис.). Кут нахилу площини до горизонту дорівнює 45°. Коефіцієнт тертя між вантажем 1 і похилою площиною дорівнює 0,2. Визначити прискорення вантажів і натяг нитки, що зв'язує вантажі 2 і 3.

задача 21281

На столі лежить тіло масою 20 кг. До тіла прив'язана нитка, перекинута через нерухомий блок. До іншого кінця нитки прикріплено тіло масою 10 кг. З яким прискоренням будуть рухатися обидва тіла? Коефіцієнт тертя тіла об поверхню столу дорівнює 0,2. Який буде натяг нитки при русі?

задача 21526

Три тіла масою m1 = 100 г, m2 = 200 г и m3 = 300 г зв'язані ниткою, перекинутою через невагомий блок, встановлений на похилій площині. Кут нахилу площини до горизонту дорівнює 30 °. Коефіцієнт тертя між тілами і похилою площиною дорівнює 0,2. Визначити прискорення тіл і силу натягу нитки, що зв'язує тіла 1 і 2.

задача 21538

Невагомий блок укріплений в вершині похилої площини, що утворює з горизонтом кут α = 30°. Гирі 1 і 2 однаковою масою m1 = m2 = 1 кг з'єднані ниткою і перекинуті через блок. Знайти прискорення а, з яким рухаються гирі, і силу натягу нитки Т. Коефіцієнт тертя гирі щодо похилої площини k = 0,1.

задача 22109

До стелі ліфта, який рухається вертикально вгору з прискоренням а = 1,2 м/с2, прикріплений динамометр, до якого підвішений блок, що вільно обертається навколо горизонтальної осі. Через блок перекинута нитка, до кінців якої прив'язані вантажі масами m1 = 0,2 кг і m2 = 0,3 кг. Визначити показання динамометра, вважаючи блок невагомим, а нитку ідеальною. Прийняти прискорення вільного падіння g = 10 м/с2. Відповідь округлити до десятих.

задача 22348

Провідник довжиною L і масою m, по якому тече струм I, поміщений в магнітне поле з індукцією В. Провідник підвішений на невагомих нитках. Натяжіння ниток дорівнює нулю. Визначте значення величини, позначеної "?".
Вариант4
L, см50
m, г20
I, А2
B, Тл?
Напр. тока?
Напр. ВМИк нам

задача 22708

Два тіла, маса яких дорівнює m1 = 100 г і m2 = 200 г, пов'язані ниткою, перекинутою через невагомий блок, встановлений на похилій площині. Кут нахилу площини до горизонту дорівнює 30°. Коефіцієнт тертя між тілом 1 і похилою площиною - 0,2. Визначити прискорення тіл і силу натягу нитки.

задача 22921

Два вантажі m1 = 2 кг і m2 = 1,5 кг пов'язані легким шнуром, перекинутим через блок (рис.4) радіусом R = 25 см та масою m = 4 кг. Знайти прискорення вантажів, кутове прискорення блоку та натяг ниток.

задача 22922

Три тіла, маса яких дорівнює m1 = 200 г, m2 = 100 г і m3 = 300 г, пов'язані ниткою, перекинутою через невагомий блок, встановлений на похилій площині. Кут нахилу площини горизонту дорівнює 45°. Коефіцієнт тертя між тілом 1 та похилою площиною - 0,2. Визначити прискорення тіл і силу натягу нитки, що зв'язує тіла 2 і 3.

задача 23045

Вантаж масою 200 г, прикріплений до кінця невагомого стрижня довжиною 10 см, рівномірно обертається у вертикальній площині навколо іншого кінця стрижня. Стрижень розривається при силі натягу, спрямованій вздовж осі, що дорівнює модулю 10 Н. Знайти мінімальну кутову швидкість, з якою можна обертати стрижень, щоб він залишався цілим.

задача 24061

В установці, показаній на малюнку, відомі діаметр D = 13 см суцільного однорідного циліндра з матеріалу Me = сталь і його товщина b = 33 мм; маси тіл m1 = 3 кг, m2 = 7 кг. Знайти кутове прискорення циліндра та відношення сил натягу T1/T2 вертикальних ділянок нитки в процесі руху, якщо опора підвісу рухається із прискоренням а0 = 3 м/с2 вгору.

задача 24062

В установці, показаній на малюнку, відомі діаметр D = 18 см однорідного суцільного циліндра матеріалу Me = Cu і його товщина b = 28 мм; маси тіл m1 = 8 кг, m2 = 5 кг. Знайти кутове прискорення циліндра та відношення сил натягу T1/T2 вертикальних ділянок нитки в процесі руху, якщо опора підвісу рухається із прискоренням а0 = 2,8 м/с2 вгору.

задача 24355

Дві гирі масами m1 і m2 = 2 кг (m1 > m2) з'єднані ниткою, перекинутою через невагомий нерухомий блок, причому гиря меншої маси розташована по висоті на h нижче тяжкій гирі. Якщо надати гирям рухатися під дією сили тяжіння, то через час t гірі виявляться на одній висоті. Гірі рухаються із прискоренням а = 1,8 м/с2, натяг ниток Т. Тертя в блоці відсутнє. Знайти m1.

задача 24356

Дві гирі масами m1 і m2 = 2 кг (m1 > m2) з'єднані ниткою, перекинутою через невагомий нерухомий блок. Гірі рухаються із прискоренням а = 1,8 м/с2, натяг ниток Т. Тертя в блоці відсутнє. Знайти m1.

задача 24454

З якими прискореннями будуть рухатися тіла в попередній задачі і якою буде сила натягу нитки, якщо в осі циліндра діє сила тертя, що створює гальмуючий момент 1,2 Н·м, а радіус циліндра дорівнює 0,1 м?
Попереднє завдання. Вал у вигляді суцільного циліндра масою m1 = 10 кг насаджений на горизонтальну вісь. На циліндр намотаний шнур, до вільного кінця якого підвішена гиря масою m2 = 2 кг. З яким прискоренням опускатиметься гиря, якщо її надати самій собі?

задача 24455

На циліндричний блок масою 1 кг з горизонтальною віссю обертання намотана невагома нитка, яка перекинута через другий такий самий блок, що знаходиться на одному горизонтальному рівні з першим. До кінця нитки прив'язали вантаж масою 0,8 кг та відпустили. З якими прискореннями рухатимуться тіла системи? Якою буде сила натягу нитки між блоками?

задача 40125

Вантажі однакової маси (m1 = m2 = 0,5 кг) з'єднані ниткою і перекинуті через невагомий блок, укріплений на кінці столу. Коефіцієнт тертя вантажу m2 об стіл µ = 0,15. Нехтуючи тертям у блоці, визначити: а) прискорення, з яким рухаються вантажі; б) силу натяжіння нитки.

задача 40126

Через блок у вигляді однорідного диска масою 80 г перекинута невагома нитка, до кінців якої підвішені вантажі з масами m1 = 100 г і m2 = 200 г. З яким прискоренням будуть рухатися вантажі, якщо їх надати самим собі? Тертям знехтувати.

задача 40482

Два різних вантажі підвішені на невагомій нитці, перекинутій через блок радіусом 0,4 м, момент інерції якого дорівнює 0,2 кг·м2. Блок обертається з тертям, причому момент сил тертя дорівнює 4 Н·м, з постійним кутовим прискоренням 2,5 рад/с2. Знайти різницю натяжіння нитки з обох сторін блоку.

задача 40499

Через блок, укріплений на вершині двох похилих площин, складових з горизонтом кути α = 28° і β = 40°, перекинута нитка, до якої прикріплені вантажі з однаковими масами. Вважаючи нитку й блок невагомими і нехтуючи тертям, визначте прискорення a вантажів.

задача 40602

На порожнистий тонкостінний циліндр маси m намотана нитка (тонка і невагома). Вільний кінець її прикріплений до стелі ліфта, що рухається вниз з прискоренням ал. Циліндр наданий сам собі. Знайти прискорення циліндра відносно ліфта і силу натяжіння нитки. Під час руху нитка вважати вертикальною.

задача 40620

Два вантажі з масами 19 кг і 10 кг з'єднані ниткою, перекинутою через невагомий блок. Блок укріплений до стелі. Знайти натяжіння нитки. Тертям у блоці знехтувати.

задача 40623

На вершині похилої площини, що складає з горизонтом кут 19 град., укріплений невагомий блок. Дві гирі рівної маси 5 кг з'єднані ниткою, перекинутою через блок. При цьому одна з гир лежить на похилій площині, а інша висить на нитці вертикально, не торкаючись площини. Знайти натяжіння нитки. Тертям в блоці і тертям об площину знехтувати.

Другие предметы