перекинути натяг вантаж маса кінець блок через

перекинути натяг вантаж маса кінець блок через


задача 16306

Два вантажі масами m1 = 2 кг і m2 = 5 кг з'єднані ниткою, перекинутою через блок масою 1 кг і радіусом 5 см. Визначити прискорення вантажів, коли система почне рухатися під дією сили тяжіння. Чому дорівнює натяг нитки, пов'язаної з вантажем m1? Тертям знехтувати. Блок вважати однорідним диском.

задача 20527

На горизонтальній поверхні столу знаходиться візок з масою m1 = 0,5 кг. До візку прив'язали легку нитку, яку перекинули через блок (маса m3 = 0,2 кг, радіус 0,1 м), а до кінця її прикріпили гирю з масою m2 = 0,3 кг (рис. 1). В осі блоку діють сили тертя, що створюють гальмуючий момент Мторм = 0,1 Н·м. Коефіцієнт тертя між поверхнею столу і візком дорівнює μ = 0,1. Яку кінетичну енергію матиме ця система тіл через 0,5 с після початку руху?

задача 40864

На кінцях нитки, перекинутої через блок, висять на однаковій висоті дві гирьки масою по 96 г кожна. Якщо на одну з них покласти перевантаження, вся система прийде в рух і через 3 с відстань між гирьками стане рівною 1,8 м. Визначити: вагу перевантаження, силу натягу нитки, силу тиску перевантаження на гирьку і силу тиску на вісь блока.

Другие предметы