радіус півкола знехтувати перпендикулярно індукції однорідного магнітного поля точка значення швидкості форма знайти

радіус півкола знехтувати перпендикулярно індукції однорідного магнітного поля точка значення швидкості форма знайти


задача 13695

Провідник зі струмом 36 А має форму півкола, замкнутого прямолінійним дротом довжиною 43 см. Визначити напруженість магнітного поля в центрі півкола.

задача 14103

Визначити, з якою силою діє заряджена з лінійною щільністю τ = 10–7 Кл/м півколо радіуса R = 0,2 м на точковий заряд Q = 5·10–6 Кл, розташований в центрі півкола.

задача 14785

Два позитивних точкових заряди зближуються, "ковзаючи" по дузі півкола з центром у т.О (від діаметрального розміщення до вершини дуги).

Як при цьому змінюються напруженість і потенціал електричного поля у т.O?

задача 14836

Два нескінченно довгих паралельних провідника зближуються, переміщаючись по дузі півкола (провідники перпендикулярні площині, в якій розташована ця дуга). Як змінюється модуль індукції магнітного поля в центрі кривизни дуги, якщо: а) струми в провідниках паралельні, б) струми в провідниках антипаралельні?

задача 70206

Провідник із струмом 42 А має форму двох півкіл радіусами 44 см і 7 см, з'єднаних між собою прямолінійними провідниками і мають спільний центр. Визначити максимальне значення магнітної індукції в центрі півкола.