спостерігається дифракційний максимум другого порядку решітку падає нормально світло довжиною хвилі кут відстань між

спостерігається дифракційний максимум другого порядку решітку падає нормально світло довжиною хвилі кут відстань між


задача 10096

Точкове джерело світла, що випромінює світло з довжиною хвилі 429 нм, висвітлює екран, розташований на відстані 1,31 м від нього. Між джерелом світла і екраном на відстані 0,25 м від екрана поміщена ширма з круглим отвором, діаметр якого 702 мкм. Що буде спостерігатися на екрані? 1 - світло, 2 - темрява.

задача 10356

На грань кристала кам'яної солі спрямований паралельний пучок рентгенівських променів. Відстань d між атомними площинами дорівнює 280 пм. Під кутом θ = 65° до атомної площини виявлений дифракційний максимум першого порядку. Визначити довжину хвилі λ рентгенівських променів.

задача 10838

На грань кристала хлориду натрію падає паралельний потік рентгенівського випромінювання з довжиною хвилі λ = 147 пм. Дистанція між сусідніми атомними площинами кристала d = 280 пм. Під яким кутом θ до площини грані виявляється дифракційний максимум 2-го порядку?

задача 11242

Чи буде спостерігатися фотоефект, якщо на поверхню срібла направити випромінювання довжиною хвилі 243 нм? Робота виходу електронів з срібла дорівнює 4,7 еВ.

задача 12054

Скільки штрихів містить дифракційна гратка на 1 см довжини, якщо при нормальному падінні на неї світла довжиною хвилі 500 нм максимум другого порядку спостерігається під кутом 30°?

задача 12272

Визначити число штрихів на 1 мм дифракційної решітки, якщо при нормальному падінні світла довжиною хвилі λ = 600 нм решітка дає перший максимум на відстані l = 3,3 см від центрального. Відстань від решітки до екрана L = 110 см.

задача 12298

На дифракційну решітку падає нормально світло з довжиною хвилі 654 нм. Знайти кут, під яким спостерігається максимум 10-го порядку. Період ґратки 48 мкм. Відповідь отримати в градусах.

задача 12417

Чи буде спостерігатися фотоефект, якщо на поверхню срібла направити ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі λ = 300 нм?

задача 12446

Дифракційна решітка довжиною l = 4 мм може розв'язати в спектрі першого порядку дві спектральні лінії натрію (λ1 = 589,0 нм і λ2 = 589,6 нм). Визначте, під яким кутом в спектрі m = 9 порядку буде спостерігатися світло з λ3 = 400 нм, падаючий на решітку нормально.

задача 12509

На діафрагму з круглим отвором по нормалі падає плоска монохроматична хвиля (λ = 0,4 мкм). Дифракційна картина спостерігається на екрані, відстань якого до діафрагми з отвором може змінюватися від 2,5 м до 5 м. Визначити при скількох положеннях екрану в центрі дифракційної картини буде розташовуватися мінімум інтенсивності. Діаметр отвору дорівнює 4 мм.

задача 12598

Точкове джерело світла, що випромінює світло з довжиною хвилі 522 нм, висвітлює екран, розташований на відстані 1,32 м від нього. Між джерелом світла і екраном на відстані 0,23 від екрану поміщена ширма з круглим отвором, діаметр якого 814 мкм. Що буде спостерігатися екрані? 1 - світло, 2 - темрява.

задача 12669

Період дифракційної решітки 7 мкм. Ширина прозорої частини 4 мкм. Скільки головних максимумів буде спостерігатися у спектрі по одну сторону від нульового максимуму до кута 75°? Довжина світлової хвилі дорівнює 588 нм.

задача 12670

Період дифракційної решітки 7 мкм. Ширина прозорої частини 5 мкм. Скільки головних максимумів буде спостерігатися у спектрі по одну сторону від нульового максимуму (не рахуючи її) до кута дифракції, рівного 38°? Довжина світлової хвилі дорівнює 678нм.

задача 12791

Дифракційна картина спостерігається від двох паралельних щілин шириною 22 мкм кожна, відстань між якими 47 мкм. Знайти кутове положення 7-го дифракційного мінімуму, якщо довжина падаючого нормально світла дорівнює 509 нм. Відповідь дати у градусах.

задача 12879

На дифракційну решітку падає нормально світло з довжиною хвилі 573 нм. Знайти в градусах кут, під яким спостерігається максимум 7-го порядку. Період ґратки 44 мкм.

задача 12972

Дифракційна картина спостерігається від чотирьох паралельних щілин шириною 5 мкм кожна, відстань між щілинами 19 мкм. Знайти кутове положення 7-го дифракційного максимуму, якщо довжина падаючого нормально світла дорівнює 413 нм. Відповідь дати в градусах.

задача 13903

На дифракційну решітку нормально падає монохроматичне світло. У спектрі, отриманому за допомогою цієї дифракційної решітки, деяка спектральна лінія спостерігається в першому порядку під кутом φ = 11°. Визначте найвищий порядок спектра, в якому може спостерігатися ця лінія.

задача 13905

При якій товщині плоскопаралельної прозорої пластинки (n = 1,55) у відбитому світлі максимум 2-го порядку для λ = 0,65 мкм спостерігатиметься під таким же кутом, як і у дифракційній решітці з постійною решітки d = 1 мкм.

задача 13980

На щілину шириною a = 0,01 мм перпендикулярно падає промінь світла (λ = 0,577 мкм). Під яким кутом до початкового напрямку буде спостерігатися максимуми другого і третього порядків.

задача 14080

На щілину шириною a = 6,67 мкм падає світло з довжиною хвилі λ = 0,50 мкм. Знайти порядок m дифракційного мінімуму, який спостерігається під кутом φ = 13°.

задача 14091

При дифракції на дифракційних гратах спостерігається залежність інтенсивності випромінювання з довжиною хвилі λ = 700 нм від синуса кута дифракції, представлена на малюнку (зображені тільки головні максимуми).

Кількість штрихів на 1 мм довжини решітки дорівнює …

задача 14763

Визначити відстані між 20-м і 21-м світлими кільцями Ньютона, якщо відстань між другим і третім 1 мм. Кільця спостерігаються у відбитому світлі.

задача 14764

Визначити відстані між 15-м і 14-м світлими кільцями Ньютона, якщо відстань між другим і третім 1 мм. Кільця спостерігаються у відбитому світлі.

задача 14767

Визначити відстані між 20-м і 25-м світлими кільцями Ньютона, якщо відстань між 3 і 4 дорівнює 1,2 мм. Кільця спостерігаються у відбитому світлі.

задача 14768

Определить расстояния между 20-м и 21-м светлыми кольцами Ньютона, если расстояние между третьим и четвертым 1,5 мм. Кольца наблюдаются в отраженном свете.

задача 14934

На грань кристала падає паралельний пучок рентгенівських променів з довжиною хвилі 0,125 нм. Під кутом α = 31° до площини грані спостерігається дифракційний максимум другого порядку. Визначити відстань між атомними площинами кристала.

задача 16100

Дифракційна решітка містить

задача 16746

При дифракції на дифракційних гратах спостерігається залежність інтенсивності випромінювання з довжиною хвилі λ = 400 нм від синуса кута дифракції, представлена на малюнку (зображені тільки головні максимуми). Постійна d решітки дорівнює ...

задача 16747

При дифракції на дифракційних гратах спостерігається залежність інтенсивності випромінювання з довжиною хвилі λ = 400 нм від синуса кута дифракції, представлена на малюнку (зображені тільки головні максимуми). Кількість штрихів на 1 мм довжини решітки дорівнює ...

задача 16761

Під кутом α = 30° спостерігається 4-й максимум для довжини хвилі λ = 0,644 мкм. Визначити постійну дифракційної решітки і її ширину, якщо вона дозволяє вирішити Δλ = 0,322 нм.

задача 17083

Загальна кількість щілин дифракційної решітки — 2000. Якщо вона освітлюється світлом з довжиною хвилі 0,6 мкм, то останній за рахунком максимум спостерігається під кутом 64,2°. Під таким же кутом утворюється останній максимум і для світла з довжиною хвилі 0,45 мкм. Яку мінімальну ширину повинна мати дифракційна решітка, щоб утворити таку дифракційну картину?

задача 17136

Дифракційна картина спостерігається на відстані X від джерела з довжиною хвилі 0,6 мкм. На відстані, рівній 1/5 X від джерела, поміщений круглий диск діаметром 2 мм. Знайти відстань X, якщо диск прикриває три зони Френеля.

задача 17146

На дифракційну решітку, яка має 1000 щілин на ширині 1,5 мм, падає одночасно фіолетове випромінювання з довжиною хвилі λ1 = 400 нм і помаранчеве випромінювання з довжиною хвилі λ2 = 600 нм. Скільки всього максимумів утворює дифракційна решітка? Під яким кутом спостерігається останній максимум? Якого він кольору?

задача 17147

Потік однаково прискорених електронів падає нормально на щілину шириною 0,2 мкм. У дифракційній картині за щілиною мінімум другого порядку спостерігається під кутом 2,9°. Знайти за цими даними різницю потенціалів прискорюючого електричного поля.

задача 17523

Чи буде спостерігатися фотоефект, якщо нікель висвітлювати променями з довжиною хвилі λ = 300 нм?

задача 17540

Дифракційна картина спостерігається на відстані 8 м від джерела монохроматичного світла з довжиною хвилі 0,5 мкм. Діафрагма з круглим отвором радіуса 1 мм розташована посередині. У центрі екрана спостерігається дифракційний максимум. У скільки разів потрібно змінити радіус отвору, щоб на екрані спостерігався максимум наступного порядку при нормальному падінні світла на діафрагму?

задача 17652

На щілину шириною А = 2 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 580 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 17653

На щілину шириною А = 3 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 600 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 17654

На щілину шириною А = 1 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 400 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 17655

На щілину шириною А = 4 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 550 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 17656

На щілину шириною А = 3 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 450 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 17657

На щілину шириною А = 2 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 570 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 17658

На щілину шириною А = 3 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 580 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 17659

На щілину шириною А = 3 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 620 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 17660

На щілину шириною А = 1 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 520 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 17830

На щілину шириною a = 1 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 520 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 19201

Між точковим джерелом світла і екраном помістили діафрагму з вузьким отвором, радіус якого r можна міняти. Відстані від діафрагми до джерела і екрану дорівнюють a = 100 см і b = 125 см. Визначити довжину хвилі світла, якщо максимум освітленості в центрі дифракційної картини на екрані спостерігається при r1 = 1,00 мм і наступний максимум при r2 = 1,29 мм.

задача 19239

На діафрагму з круглим отвором радіусом r = 1 мм падає нормально паралельний пучок світла довжиною хвилі λ = 0,5 мкм. На шляху променів, які пройшли через отвір, поміщають екран. Визначити максимальну відстань bmax від центру отвору до екрана, при якому в центрі дифракційної картини ще буде спостерігатися темна пляма.

задача 19269

Дифракційна картина спостерігається на відстані А від джерела з довжиною хвилі 0,6 мкм. На відстані рівному 1/3 А від джерела, поміщений круглий диск діаметром 1 см. Знайти відстань А, якщо диск прикриває дві зони Френеля.

задача 19477

Дифракційна картина спостерігається на відстані X від джерела з довжиною хвилі 0,6 мкм. На відстані, рівній 1/5Х від джерела, поміщений круглий диск діаметром 2 см. Знайти відстань X, якщо диск прикриває три зони Френеля.

задача 19695

Яке число n штрихів на одиницю довжини має дифракційна решітка, якщо зелена лінія ртуті (λ = 546,1 нм) в спектрі першого порядку спостерігається під кутом φ = 19°8'?

задача 19707

Дифракційна картина спостерігається на відстані l = 6 м від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 666 нм). Посередині між екраном і джерелом світла поміщена діафрагма з круглим отвором. При якому найменшому радіусі отвору в центрі дифракційної картини буде спостерігатися максимум інтенсивності?

задача 19721

На дифракційну решітку падає випромінювання з довжинами хвиль λ1 і λ2. Вкажіть номер малюнка, що ілюструє положення головних максимумів, створюваних дифракційною решіткою, при ν1 > ν2 і J1 > J2? (J — інтенсивність, φ – кут дифракції).

задача 19750

На щілину товщиною 2 мм падає нормально паралельний пучок світла довжиною хвилі 600 нм. Під якими кутами спостерігається 2-й дифракційний мінімум і 2-й максимум світла?

задача 19751

На щілину шириною 3 мм падає нормально паралельний пучок світла довжиною хвилі 650 нм. Під якими кутами спостерігаються дифракційні максимуми світла?

задача 19924

Щілина в непрозорому екрані висвітлюється нормально пучком монохроматичного світла (λ1 = 660 нм). Спостерігається дифракційна картина. Друга темна смуга видна під кутом φ. Яка повинна бути довжина хвилі світла, щоб під тим же кутом спостерігалася третя темна смуга?

задача 20157

Визначити відстань між атомними площинами в кристалі кам'яної солі, якщо дифракційний максимум першого порядку спостерігається при падінні рентгенівських променів з довжиною хвилі 0,147 нм під кутом 15°12' до поверхні кристала.

задача 20158

Відстань між атомними площинами кристала кальцію дорівнює 0,3 нм. Визначити, при якій довжині хвилі рентгенівського випромінювання другий дифракційний максимум буде спостерігатися при відображенні променів під кутом 30 ° до поверхні кристала.

задача 20908

Визначити кут φ, під яким спостерігається лінія λ = 668 нм в третьому порядку, якщо в спектрі першого порядку (k = 1) кутова дисперсія дифракційної решітки для цієї довжини хвилі (dφ/dλ) = 105 рад/м.

задача 20989

На щілину шириною а = 2 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 700 нм. Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні максимуми світла? Який максимальний порядок спостережуваних максимумів?

задача 21113

На діафрагму з круглим отвором падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 600 нм). На екрані спостерігається дифракційна картина. При якій найбільшій відстані між діафрагмою і екраном в центрі дифракційної картини ще буде спостерігатися темна пляма? Діаметр отвору 1,96 мм.

задача 21246

На дифракційну решітку з періодом 3,7 мкм і шириною щілини 1,2 мкм падає нормально світло з довжиною хвилі 500 нм. Скільки головних максимумів дифракційної решітки потрапить в область центрального дифракційного максимуму від однієї щілини?

задача 21455

На дифракційну решітку падає випромінювання однакової інтенсивності з довжинами хвиль λ1 і λ2. Вкажіть номер малюнка, що ілюструє положення головних максимумів, створюваних дифракційною решіткою, якщо λ1 > λ2? (J — інтенсивність, φ — кут дифракції) .

задача 21754

Радіотелескоп розташований на березі океану на висоті h = 95 м. Схід Сонця супроводжується модуляцією радіовипромінювання з довжиною хвилі λ = 1,5 м. Визначити, при якому α спостерігається перший максимум сигналу.

задача 21892

На грань кристала кам'яної солі падає паралельний пучок рентгенівських променів з довжиною хвилі λ = 1,47 А. Відстань між атомними площинами кристала d = 2,8 А. Під яким кутом θ до площини грані спостерігається дифракційний максимум другого порядку?

задача 21900

Визначити довжину хвилі λ, зображення якої спостерігається в спектрі 3-го порядку дифракційної решітки, і це зображення збігається із зображенням лінії λ = 4861 А в спектрі 4-го порядку.

задача 22030

Визначити лінійну дисперсію Dl (в мм/нм) поблизу максимуму другого порядку для дифракційної решітки, що містить 400 штрихів на кожен міліметр її довжини, якщо він спостерігається під кутом 25° до осі приладу, а фокусна відстань лінзи, що стоїть за гратами, дорівнює 100 мм.

задача 22207

Визначити кут φ, під яким спостерігається лінія λ = 668 нм в третьому порядку, якщо в спектрі першого порядку (k = 1) кутова дисперсія дифракційної решітки для цієї довжини хвилі (dφ/dλ) = 2,02·105 рад/с.

задача 22250

На діафрагму з круглим отвором падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 6·10–7м). На екрані спостерігається дифракційна картина. Визначте, при якій найбільшій відстані між екраном і діафрагмою в центрі дифракційної картини ще буде спостерігатися темна пляма? Діаметр отвору дорівнює 1,96 мм.

задача 22268

Дифракційна решітка, що має 125 штрихів на 1 мм, розташована паралельно екрану. Другий дифракційний максимум для нормально падаючого пучка світла з довжиною хвилі 420 нм спостерігається на відстань 4,2 см від центрального (нульового). Визначте відстань від решітки до екрана.

задача 22285

На грань кристала кам'яної солі під кутом ковзання 31° падає паралельний пучок рентгенівських променів з довжиною хвилі 0,147 нм. Визначити відстань між атомними площинами в кристалі, якщо при першому куті ковзання спостерігається дифракційний максимум другого порядку.

задача 22301

На діафрагму з круглим отвором падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 4·10–7 м). На екрані спостерігається дифракційна картина. Визначте, при якій найбільшій відстані між екраном і діафрагмою в центрі дифракційної картини ще буде спостерігатися темна пляма? Діаметр отвору дорівнює 0,9 мм.

задача 22307

На грань кристала кам'яної солі падає паралельний пучок рентгенівського випромінювання з довжиною хвилі λ = 0,147 мкм. Відстань d між атомними площинами дорівнює 280 пм. Під яким кутом до атомної площини спостерігається дифракційний максимум першого порядку?

задача 22452

На дифракційну решітку, що має 200 штрихів на 1 мм, падає нормально світло з довжиною хвилі 500 нм. Відстань від решітки до екрана 1 м. Знайти відстань від центрального до першого максимуму і загальне число максимумів, які дають грати.

задача 22499

При нормальному падінні плоскої хвилі на дифракційну решітку величина кута між двома напрямами від центру решітки на максимуми першого порядку виявилася 3,14/9,61 радіан. Яка буде величина цього кута (кута між напрямками на максимуми першого порядку) в радіанах, якщо світло падає на решітку під кутом 3,14/5,81 радіан (від нормалі)?

задача 22758

Під кутом φ = 30° спостерігається 4-й максимум для червоної лінії кадмію (λ = 644 нм). Визначити період дифракційної решітки d і її ширину, якщо найменше відхилення, що розділяється решіткою, тут становить δλ = 0,322 нм.

задача 23233

Який кут відповідає дифракційному максимуму другого порядку для світла з довжиною хвилі 700 нм, якщо дифракційні грати містять 10000 штрихів на 1 см?

задача 23557

Дифракційні грати містять N = 200 штрихів на кожен міліметр її довжини. На решітку нормально падає світло з довжиною хвилі λ = 0,56мкм. Під якими кутами до оптичної осі приладу можуть спостерігатися два перші головні максимуми? Визначити максимальне значення m порядку основних максимумів.

задача 23815

На межу кристала кам'яної солі падає паралельний пучок рентгенівського випромінювання (λ = 147 пм). Визначити відстань d між атомними площинами кристала, якщо дифракційний максимум другого порядку спостерігається, коли випромінювання падає під кутом Θ = 31° 30' до поверхні кристала.

задача 23957

Відстань між штрихами дифракційної ґрати дорівнює 4 мкм. На решітку нормально падає світло з довжиною хвилі 0,6 мкм. Максимум якого найбільшого порядку дає ці грати і під яким кутом він спостерігається?

задача 24002

У дослідах Девіссона та Джермера по дифракції електронів використовувався монокристал нікелю, на поверхню якого прямував пучок електронів, що пройшов прискорювальну напругу U = 54 В. Визначити міжплощинну відстань d у нікелі, якщо відомо, що при куті φ = 50° між падаючим на поверхню кристала та відбитими від неї електронними пучками спостерігається дифракційний максимум першого порядку (n = 1).

задача 24121

Відстань між штрихами дифракційної решітки d = 5 мкм. На решітку нормально падає світло з & # 955; = 0,56 мкм. Максимум якого найбільшого порядку дасть ця решітка, і під яким кутом до оптичної осі приладу він може спостерігатися?

задача 24374

Дифракційні грати містять N = 1000 щілин. Яка її ширина, якщо під кутом 90° спостерігається 5000 додатковий мінімум дифракційної картини для жовтої лінії натрію з довжиною хвилі λ = 590 нм?

задача 24781

Паралельний пучок монохроматичного світла із довжиною хвилі 600 нм нормально падає на непрозорий екран із круглим отвором діаметром 1,2 мм. На відстані 15 см за екраном на осі отвору спостерігається темна пляма. На яку мінімальну відстань потрібно зміститься від цієї точки вздовж осі отвору, віддаляючись від нього, щоб у центрі дифракційної картини знову спостерігалася темна пляма? Побудувати графік розподілу інтенсивності вздовж осі отвору.

задача 24816

На дифракційну решітку нормально до поверхні падає паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 496,1 нм. Поміщена поблизу решітки лінза проектує дифракційну картину на екран, віддалений від лінзи на відстань L = 1,0 м. Відстань між двома максимумами інтенсивності першого порядку на екрані дорівнює l = 25 см. Стала гратки — d. Число штрихів решітки на одиницю довжини - n. Максимальний порядок спектру — mmax. Число максимумів, яке при цьому дає гратка - N. Кут дифракції першого порядку — φ1. Знайдіть d, n, mmax, N, φ1.

задача 26173

На грань кристала кам'яної солі під кутом ковзання 31° 3' падає паралельний пучок рентгенівських променів з довжиною хвилі 0,147 нм. Визначити відстань між атомними площинами в кристалі, якщо при цьому вугіллі ковзання спостерігається дифракційний максимум другого порядку. Який максимальний порядок дифракції від даної грані кристала?

задача 80036

Дифракційна решітка довжиною l = 5 мм може дозволити в першому порядку дві спектральні лінії натрію (λ1 = 589,0 нм и λ2 = 589,6 нм). Визначити, під яким кутом в спектрі третього порядку буде спостерігатися світло з λ3 = 600 нм, що падає на решітку нормально.

задача 80211

Чи буде спостерігатися фотоефект, якщо на поверхню срібла направити випромінювання з довжиною хвилі 233 нм? Робота виходу електронів з срібла дорівнює 4,7 еВ.

задача 80219

Період дифракційної решітки 10-5 м, а ширина прозорої частини 2,5·10–6 м. Скільки максимумів не спостерігатиметься в спектрі по одну сторону від нульового максимуму до кута 30 ° через вплив головних мінімумів? Довжина хвилі світла 5·10–7 м.

задача 80225

На дифракційну решітку шириною 0.01 м падає нормально пучок білого світла з довжинами хвиль в інтервалі 400–761 нм. Початок спектра першого порядку спостерігається під кутом 2 ° до нормалі решітки. Знайти: а) кут між кінцем спектра першого порядку і початком спектра третього порядку. б) чи може ця решітка розв'язати в другому порядку лінії 588,0 нм і 588,6 нм?

задача 80288

На щілину шириною 8 мкм нормально падає випромінювання, довжина хвилі якого 672 нм. Скільки спостерігається дифракційних максимумів, враховуючи і центральний?

задача 80294

Діафрагма з круглим отвором радіусом 0,5 мм розташована на відстані 1 м від точкового джерела світла і 0,25 м від екрану. При якій максимально можливій довжині хвилі світла в центрі екрану буде спостерігатися дифракційний мінімум?

задача 80343

Чи буде спостерігатися фотоефект, якщо на поверхню срібла направити випромінювання з довжиною хвилі 100 нм? Відповідь представити у вигляді числа: так 1, ні 2. (Робота виходу електронів з срібла дорівнює 4,7 еВ).

задача 80426

Дифракційна картина спостерігається від двох паралельних щілин шириною 5 мкм кожна, відстань між якими 27 мкм. Знайти кутове положення 5-го дифракційного мінімуму, якщо довжина падаючого нормально світла дорівнює 562 нм. Відповідь дати в градусах.

задача 80444

Визначити відстань між атомними площинами кристала, якщо дифракційний максимум другого порядку рентгенівського випромінювання з довжиною хвилі 175 пм спостерігається під кутом 45° до атомної площині.

задача 80515

Вузький пучок рентгенівських променів падає під кутом ковзання 20 ° на дифракційну решітку з періодом 2,0 мкм. Перший дифракційний максимум спостерігається під кутом 12 хвилин до напрямку пучка. Визначити (в нм) довжину хвилі рентгенівських променів.

задача 90016

На грань кристала нікелю падає паралельний пучок електронів. Кристал повертають так, що кут ковзання θ змінюється. Коли цей кут робиться рівним 64 °, спостерігається максимальне відбиття електронів, відповідне дифракційному максимуму першого порядку. Беручи відстань d між атомними площинами кристала рівною 200 пм, визначити довжину хвилі де Бройля λ електронів і їх швидкість v.

Другие предметы