індукція магнітного поля частота циклотрона енергія прискореної частинки радіус

індукція магнітного поля частота циклотрона енергія прискореної частинки радіус


задача 13544

Визначте питомий заряд частинок, прискорених в циклотроні в однорідному магнітному полі з індукцією В = 1,7 Тл при частоті прискорюючої напруги v = 25,9 МГц.

задача 13545

Протони прискорюються в циклотроні в однорідному магнітному полі з індукцією В = 1,2 Тл. Максимальний радіус кривизни траєкторії протонів складає R = 40 см. Визначте: 1) кінетичну енергію протонів в кінці прискорення; 2) мінімальну частоту прискорюючої напруги, при якій протони прискорюються до енергій Т = 20 МеВ.

задача 16414

Обчислити швидкість і кінетичну енергію α-частинок, що виходять з циклотрона, якщо, підходячи до вихідного вікна, іони рухаються по колу радіусом 50 см. Індукція магнітного поля циклотрона дорівнює 1,7 Тл.

задача 18158

Циклотрон призначений для прискорення протонів до енергії 5 МеВ. Визначити найбільший радіус орбіти, по якій рухається протон, якщо магнітна індукція магнітного поля 1 Тл.

задача 70317

Індукція однорідного магнітного поля в циклотроні дорівнює 1,5 Тл. Визначте частоту і період обертання протона.

Другие предметы