інтерференційний смуга переломлення пучок товщина плівки тонкий скляний клин виготовлений з скла падає нормально відображену поверхня довжина хвилі кут показник відстань

інтерференційний смуга переломлення пучок товщина плівки тонкий скляний клин виготовлений з скла падає нормально відображену поверхня довжина хвилі кут показник відстань


задача 10348

На тонкий скляний клин падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 500 нм. Відстань між сусідніми темними інтерференційними смугами у відбитому світлі b = 0,5 мм. Визначити кут α між поверхнями клину. Показник заломлення скла, з якого виготовлений клин, n = 1,6.

задача 10827

На тонкий скляний клин падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 600 нм. Відстань між сусідніми темними інтерференційними смугами у відбитому світлі b = 0,4 мм. Визначити кут α між поверхнями клину. Показник заломлення скла, з якого виготовлений клин, n = 1,5.

задача 11560

Поверхні скляного клина утворюють між собою кут θ = 0,2'. На клин нормально до його поверхні падає пучок променів монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 0,55 мкм. Визначити ширину b інтерференційної смуги.

задача 11594

Світло з довжиною хвилі λ = 6000

задача 11855

Дві плоскопаралельні скляні пластинки утворюють клин з кутом θ = 30'. Простір між пластинами заповнений гліцерином. На клин нормально до його поверхні падає пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 500 нм. У відбитому світлі спостерігається інтерференційна картина. Яке число N темних інтерференційних смуг припадає на 1 см довжини клину?

задача 11928

На грань деякого кристала під кутом α = 60° до її поверхні падає паралельний пучок електронів, що рухаються з однаковою швидкістю. Визначити швидкість v електронів, якщо вони відчувають інтерференційне відбиття першого порядку. Відстань d між атомними площинами кристалів дорівнює 0,2 нм.

задача 12295

На тонкий скляний клин (n = 1,55) падає нормально монохроматичне світло. двогранний кут α між поверхнями клина дорівнює 2'. Визначити довжину світлової хвилі λ, якщо відстань b між суміжними інтерференційними максимумами у відбитому світлі дорівнює 0,3 мм.

задача 12300

Дві плоскопаралельні скляні пластинки прикладені одна до іншої так, що між ними утворився повітряний клин з кутом θ, рівний 30". На одну з пластин падає нормально монохроматичне світло (λ = 0,6 мкм). На яких відстанях l1 и l2 від лінії зіткнення пластинок спостерігатимуться у відбитому світлі перша і друга світлі смуги (інтерференційні максимуми)?

задача 12591

Прозора плівка товщиною 9,835 мкм з матеріалу з показником заломлення 1,60 висвітлюється розсіяним сонячним світлом. Чи можна, розглядаючи плівку у відбитому світлі, спостерігати інтерференційну картину?

задача 12786

Світло з довжиною хвилі 495 нм падає на тонку мильну плівку під кутом 52°. У відбитому світлі на плівці спостерігаються інтерференційні смуги. Відстань між двома сусідніми смугами дорівнює 6 мм. Знайти у СІ кут між поверхнями плівки.

задача 12887

Пучок лазерного випромінювання з довжиною хвилі 4938 А падає по нормалі на перешкоду з двома щілинами. На екрані, встановленому за перепоною, спостерігається система інтерференційних смуг. На яке число смуг зміститься картина, якщо одну з щілин перекрити прозорою платівкою товщини 19 мкм, виготовленої з матеріалу з показником заломлення 1,599?

задача 13066

Прозора плівка товщиною 0,432 мкм з матеріалу з показником заломлення 1,34 висвітлюється розсіяним світлом. Чи можна, розглядаючи плівку в відбитому світлі, спостерігати інтерференційну картину?

задача 13861

На скляний клин (n = 1,5) нормально падає монохроматичне світло. Кут клина дорівнює 4'. Визначте довжину світлової хвилі, якщо відстань між двома сусідніми інтерференційними максимумами у відбитому світлі дорівнює 0,2 мм.

задача 13862

На тонку мильну плівку (n = 1,33) під кутом i = 30° падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм. Визначте кут між поверхнями плівки, якщо відстань b між інтерференційними смугами у відбитому світлі дорівнює 4 мм.

задача 13988

Під час експерименту Юнга на шляху одного променя містилася тонка скляна пластинка з показником заломлення n = 1,5 товщиною h = 12 мкм. На шляху іншого містилася пластинка такої ж товщини, але з іншого матеріалу. Обидві пластинки розташовувалися перпендикулярно променям. Визначити показник заломлення другої платівки, якщо відомо, що при висвітленні світлом з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм пластини викликали зсув інтерференційної картини на чотири смуги.

задача 14078

Паралельний пучок монохроматичного світла, довжина хвилі якого 655 нм, падає під кутом 30° на поверхню тонкого скляного клина. Знайти ширину інтерференційної смуги, якщо ширина клина 100 мм, а товщина на кінцях b1 = 2,259 мм, b2 = 2,283 мм. Показник заломлення скла n = 1,5.

задача 14136

Під час експерименту Ллойда світло, що падає на екран безпосередньо від джерела, загородили плоскою прозорої платівкою ширини d = 9 мкм, виготовленої з матеріалу з показником заломлення n = 1,5. В який бік і на яке число смуг зміститься інтерференційна картина на екрані, якщо довжина хвилі світла λ = 0,45 мкм?

задача 14683

Монохроматичне світло падає нормально на тонкий скляний клин з показником заломлення n = 1,5. Клин поміщений між середовищами з показниками заломлення n1 і n2. Двогранний кут між поверхнями клина i = 1/30 градуса. У створеній інтерференційній картині відстань між сусідніми інтерференційними мінімумами у відбитому світлі дорівнює 0,4 мм. Визначте довжину падаючої світлової хвилі в наступних випадках: а) n1<n<n2; б) n1<n>n2.

задача 15147

Монохроматичне світло падає нормально на поверхню повітряного клина, причому відстань між інтерференційними смугами Δx1 = 0,4 мм. Визначити відстань Δx2 між інтерференційними смугами, якщо простір між пластинками, що утворюють клин, заповнити прозорою рідиною з показником заломлення n = 1,33.

задача 15680

Мильна плівка, розташована вертикально, утворює клин внаслідок стікання рідини. При спостереженні інтерференційних смуг у відбитому світлі ртутної дуги (λ = 546,1 нм) виявилося, що відстань між п'ятьма смугами l = 2 см. Знайти кут γ клину. Світло падає перпендикулярно до поверхні плівки. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 15681

Мильна плівка, розташована вертикально, утворює клин внаслідок стікання рідини. Інтерференція спостерігається у відбитому світлі через червоне скло (λ1 = 631 нм). Відстань між сусідніми червоними смугами при цьому l1 = 3 мм. Потім ця ж плівка спостерігається через синє скло (λ2 = 400 нм). Знайти відстань l2 між сусідніми синіми смугами. Вважати, що за час вимірювань форма плівки не змінюється і світло падає перпендикулярно до поверхні плівки.

задача 16357

Скляний клин з кутом між гранями 2·10–4 рад висвітлюється по нормалі до його поверхні монохроматическим світлом з довжиною хвилі 0,6 мкм. Скільки темних інтерференційних смуг припадає на 1 см довжини клину? Показник заломлення скла 1,5. Спостереження ведеться у відбитому світлі.

задача 16547

На тонкий скляний клин нормально падає монохроматичне світло. Найменша товщина клина, з якою видно інтерференційні смуги, d = 0,1 мкм, відстань між смугами Х = 5 мм. Визначте довжину хвилі падаючого світла і кут між поверхнями клина.

задача 16737

На тонкий скляний клин (n = 1,5) в напрямку нормалі до його поверхні падає монохроматичне світло (λ = 600 нм). Визначити кут γ між поверхнями клина, якщо відстань між сусідніми інтерференційними мінімумами у відбитому світлі дорівнює b = 4 мм.

задача 16840

На скляний клин (n = 1,5) нормально вхідній межі падає монохроматичне світло (λ0 = 0,5 мкм). У виниклій при цьому інтерференційній картині на відрізку 4 см спостерігається 20 темних смуг. Визначити кут клина.

задача 16860

Світло від точкового джерела природного світла падає на тонку мильну плівку (n = 1,3). Спостереження інтерференційної картини у відбитому світлі ведеться під кутом φ = 60° до поверхні плівки. При якій товщині d в відбитому світлі переважатиме червоний колір? Який колір буде переважати в прохідному світлі?

задача 16916

На скляний клин (n = 1,5) нормально падає монохроматичне світло (λ = 698 нм). Визначте кут між поверхнями клина, якщо відстань між двома сусідніми інтерференційними мінімумами у відбитому світлі дорівнює 2 мм.

задача 16917

Поверхні скляного клина утворюють між собою кут α = 0,2°. На клин нормально до його поверхні падає пучок променів монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 0,55 мкм. Визначити ширину b інтерференційної смуги.

задача 17030

Мильна плівка, розташована вертикально, утворює клин внаслідок стікання рідини. Спостерігаючи інтерференційні смуги в відбитому світлі з довжиною хвилі 540 нм, знаходимо, що на кожні 2 см клина доводиться п'ять інтерференційних смуг. Знайти кут клина, показник заломлення мильної води 1,33.

задача 17134

На тонкий клин з показником заломлення n = 1,6 нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 500 нм. Кут при вершині клину 30°. Визначити відстань між сусідніми інтерференційними максимумами у відбитому світлі. Як зміниться відстань між максимумами, якщо довжина хвилі падаючого світла буде 700 нм?

задача 17149

Пучок світла (λ = 582 нм) падає перпендикулярно до поверхні скляного клина. Кут клина γ = 20". Яке число k0 темних інтерференційних смуг припадає на одиницю довжини клина? Показник заломлення скла n = 1,5.

задача 17247

Мильна плівка, розташована в повітрі вертикально, утворює клин внаслідок стікання рідини. При спостереженні інтерференційних смуг у відбитому світлі з довжиною хвилі λ = 533 нм виявилося, що відстань між першою і п'ятою інтерференційними смугами l = 2 см. Світло падає перпендикулярно до поверхні плівки. Показник заломлення мильної води n = 1,33. Знайдіть кут клина.

задача 17539

На скляний клин нормально падає паралельний пучок монохроматичного випромінювання, довжина хвилі якого λ = 520 нм. Відстань між сусідніми інтерференційними смугами на поверхні клина дорівнює 0,1 мм. Визначити кут клина. Показник заломлення скла n = 1,5.

задача 17907

Монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 582 нм падає нормально до поверхні скляного клина з показником заломлення n = 1,5, розміщеного між середовищами з показниками заломлення n1 і n2 (рис.11.1). Кут клина i = 20". У відбитому випромінюванні на поверхні клина спостерігається інтерференційна картина. Визначте, яка кількість темних інтерференційних смуг припадає на одиницю довжини клина в наступних випадках: а) n1>n>n2; б) n1>n<n2.

задача 18245

На тонкий скляний клин в напрямку нормалі до його поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 600 нм. Визначити кут α між поверхнями клина, якщо відстань між суміжними інтерференційними мінімумами у відбитому світлі дорівнює 4 мм. Показник заломлення скла дорівнює 1,55.

задача 18985

Між двома поверхнями утворений тонкий клин, заповнений водою (n = 1,34), і освітлений монохроматическим випромінюванням з довжиною хвилі 670 нм. Визначити різницю товщини клина в точках, де спостерігаються інтерференційні максимуми 5-го і 8-го порядків.

задача 19104

Поверхні скляного клина (показник заломлення 1,5) утворюють між собою кут i = 0,3'. Клин знаходиться в повітрі. На клин нормально до його поверхні падає пучок променів монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 0,524 мкм. У відбитому світлі спостерігається інтерференційна картина. Визначте ширину інтерференційної смуги.

задача 19216

Поверхні скляного клина (n = 1,5) утворюють між собою кут γ = 0,2' На клин нормально до його поверхні падає пучок променів монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 0,55 мкм. Визначити відстань b між сусідніми інтерференційними максимумами у відбитому світлі.

задача 19224

На скляний (n = 1,5) клин нормально до його межі падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм. У виниклій при цьому інтерференційній картині на відрізку довжиною l = 1 см спостерігається 10 темних інтерференційних смуг. Визначити заломлюючий кут α клина.

задача 19238

Мильна плівка, що розташована вертикально, утворює клин внаслідок стікання рідини. При спостереженні інтерференційних смуг у відбитому монохроматичному світлі (λ = 550 нм) виявилося, що відстань між сім'ю інтерференційними смугами l = 28 мм. Чому дорівнює кут γ клина? Світло падає перпендикулярно поверхні плівки. Показник заломлення мильної води п = 1,33.

задача 19417

Прозорий клин з кутом при вершині 1 кут.хв. висвітлюється паралельним пучком білого світла області довжин хвиль 400÷700 нм. Світло падає на клин нормально до поверхні. Знайти довжину інтерференційного спектра третього порядку, якщо показник заломлення речовини клина дорівнює 1,5 і клин знаходиться в повітрі.

задача 19418

На скляну пластинку нанесена водяна плівка (n = 1,33), що утворює клин з перепадом товщини 0,1 мм на кожен см довжини. Знайти довжину интерференционного спектра першого порядку, якщо плівка освітлена білим світлом, що падає нормально до поверхні клина. Межі видимої області спектра 400÷700 нм.

задача 19476

На тонкий клин з показником заломлення n = 1,6 нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 500 нм. Кут при вершині клина 30". Визначити відстань між сусідніми інтерференційними максимумами у відбитому світлі.

задача 20001

Плоскопаралельна пластинка з показником заломлення n = 1,50 висвітлюється паралельним пучком монохроматичного світла (λ = 0,59 мкм). При поступовому збільшенні кута падіння променів ε інтерференційна картина у відбитому світлі змінюється. Визначити товщину пластинки b, знаючи, що при вимірюванні кута ε в деякому інтервалі є лише два значення ε1 = 30° і ε2 = 34°, що відповідають максимальній інтенсивності відбитого світла.

задача 20001

Плоскопаралельна пластинка, абсолютний показник заломлення якої дорівнює 1,5, висвітлюється паралельним пучком монохроматичного світла з довжиною хвилі 590 нм. Визначте товщину пластинки, якщо максимальні значення інтенсивності відбитого світла відповідають кутам падіння рівним 30° і 34°.

задача 20304

Вузький пучок паралельних променів падає на екран під кутом 45° і утворює світлу пляму. На яку відстань зміститься пляма, якщо на шляху променів паралельно екрану поставити скляну пластинку товщиною 1 см? Показник заломлення скла дорівнює 1,5.

задача 20780

Поверхні скляного клина утворюють між собою кут θ = 0,1'. На клин падає нормально до його поверхні пучок монохроматичних променів, довжина хвилі яких λ = 0,5 мкм. Визначити лінійну відстань b між темними інтерференційними смугами.

задача 20894

На скляний клин (n = 1,5) падає нормальний пучок світла (λ = 5,8·10–7 м). Кут клина 20". Яке число темних інтерференційних смуг припадає на одиницю довжини клина?

задача 21018

На шляху світлової хвилі, що йде в повітрі, поставили скляну пластину (показник заломлення скла n = 1,5), товщиною h = 1 мм. На скільки зміниться оптична довжина шляху, якщо хвиля падає на пластинку нормально?

задача 21156

Вкажіть суму номерів правильних тверджень.
Кольорові інтерференційні смуги спостерігаються при освітленні тонкої плівки …
1) … постійної товщини розходяться пучком білого світла
2) … змінної товщини паралельним пучком білого світла
3) … постійної товщини розходяться пучком монохроматичного світла
4) … змінної товщини паралельним пучком монохроматичного світла.

задача 21826

Щоб зменшити втрати світла через відбиття від поверхонь скла, здійснюють так зване просвітлення оптики: на вільні поверхні лінз наносять тонкі плівки речовини з показником заломлення n меншим, ніж у скла. Визначити мінімальну товщину плівки, при якій виникає інтерференційний мінімум відбиття для світла з довжиною хвилі λ = 550 нм, падаючого в напрямку нормалі. Показник заломлення плівки n = 1,2.

задача 21927

Оптичний клин (рис. 3.4) являє собою плоскопараллельную пластину, склеєну з двох клиновидних пластин з різними показниками заломлення n1, n2 і кутом нахилу α. При інтерференції світла (довжина хвилі λ), відбитого від верхньої і нижньої поверхонь оптичного клина, спостерігаються рівновіддалені смуги, відстань між якими Δх. У точці, віддаленій від ребра клина на x мм, спостерігається темна смуга з номером k, відраховуючи від ребра. Знайти ... (см. табл.).
№ п/пНайтиn1n2α, радkλ, мкмx, ммh, ммd, ммΔx, мм
1x1,501,520,150,8----

задача 21928

Оптичний клин (рис. 3.4) являє собою плоскопараллельную пластину, склеєну з двох клиновидних пластин з різними показниками заломлення n1, n2 і кутом нахилу α. При інтерференції світла (довжина хвилі λ), відбитого від верхньої і нижньої поверхонь оптичного клина, спостерігаються рівновіддалені смуги, відстань між якими Δх. У точці, віддаленій від ребра клина на x мм, спостерігається темна смуга з номером k, відраховуючи від ребра. Знайти ... (см. табл.).
№ п/пНайтиn1n2α, радkλ, мкмx, ммh, ммd, ммΔx, мм
4λ1,481,50-20--1--

задача 22253

Мильна плівка утворює клин. Пучок монохроматичного світла, падаючи на клин нормально, створює в світлі інтерференційну картину темних і світлих смуг, що чергуються. У місці, де знаходиться третя, відраховуючи від ребра клина, світла смуга, товщина плівки складає 675 нм. Показник заломлення мильної плівки n = 4/3. Визначте довжину хвилі світла.

задача 22283

Мильна плівка утворює клин. Пучок монохроматичного світла, падаючи на клин нормально, створює в світлі интерференционную картину чергуються темних і світлих смуг. У місці, де знаходиться третя, відраховуючи від ребра клина, світла смуга товщина плівки складає 625 нм. Показник заломлення мильної плівки n = 4/3. Визначте довжину хвилі світла.

задача 22286

Світло від природного точкового джерела світла падає на тонку мильну плівку завтовшки 0,5 мм з показником заломлення 1,3. Спостереження інтерференційної картини в світлі ведеться під кутом 50° до поверхні плівки. Якої довжини хвилі світло буде переважати в світлі?

задача 22291

Світло від природного точкового джерела світла падає на тонку мильну плівку з показником заломлення 1,3. Спостереження інтерференційної картини в світлі ведеться під кутом 45° до поверхні плівки. Якої довжини хвилі світло буде, якщо товщина плівки дорівнює 0,2 мм?

задача 22295

Світло від природного точкового джерела світла падає на тонку мильну плівку з показником заломлення 1,33. Спостереження інтерференційної картини в світлі ведеться під кутом 40 ° до поверхні плівки. Визначте довжину хвилі світла, якщо товщина плівки дорівнює 0,5 мкм.

задача 22297

Мильна плівка утворює клин. Пучок монохроматичного світла, падаючи на клин нормально, створює в відбитому світлі інтерференційну картину чергуються темних і світлих смуг. У місці, де знаходиться друга, вважаючи від ребра клина, світла смуга, товщина плівки складає 500 нм. Показник заломлення мильної плівки n = 4/3. Визначте довжину хвилі світла.

задача 22309

Світло від природного точкового джерела світла падає на тонку мильну плівку завтовшки 40 мкм з показником заломлення 1,3. Спостереження інтерференційної картини у відбитому світлі ведеться під кутом 40° до поверхні плівки. Якої довжини хвилі світло буде переважати в відбитому світлі?

задача 22316

Мильна плівка утворює клин. Пучок монохроматичного світла, падаючи на клин нормально, створює в світлі интерференционную картину темних і світлих смуг, що чергуються. У місці, де знаходиться третя, відраховуючи від ребра клина, темна смуга товщина плівки складає 650 нм. Показник заломлення мильної плівки n = 4/3. Визначте довжину хвилі світла.

задача 22318

Визначити показник заломлення тонкого прозорого клина, що освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі 0,48 мкм, що падає нормально на його поверхню, якщо відстань b між суміжними інтерференційними максимумами у відбитому світлі дорівнює 0,32 мм, а кут клина = 5·10–4 рад.

задача 22589

На тонкий скляний клин нормально падає монохроматичне світло. Кут при вершині кута 20" показник заломлення скла 1,5. Відстань між сусідніми інтерференційними максимумами у відбитому світлі 3 мм. Визначте довжину хвилі падаючого світла.

задача 22591

На тонкий скляний клин падає нормально паралельний пучок світла λ = 0,52 мкм. Визначити кут між поверхнями клина, якщо відстань між інтерференційними смугами (інтерференційними мінімумами) у відбитому світлі дорівнює 4 мм, показник заломлення скла дорівнює 1,5.

задача 22596

Пучок природного світла падає на поліровану поверхню скляної пластини, зануреної в спирт. Відбитий від пластини пучок світла утворює кут φ = 106° з падаючим пучком. Визначити показник заломлення скла, якщо відбитий промінь максимально поляризований. Показник заломлення спирту 1,36.

задача 22848

Пучок світла з довжиною хвилі λ = 582 нм падає перпендикулярно до поверхні скляного клина (показник заломлення скла n = 1,5). Двогранний кут клина φ = 2'. Яке число N темних інтерференційних смуг припадає на 1 см довжини клину.

задача 23295

На тонкий скляний клин падає нормально паралельний пучок світла λ = 5·10–7 м. Відстань між сусідніми темними інтерференційними смугами у відбитому світлі b = 0,5 мм. Визначити кут при вершині клину.

задача 23340

На скляний клин нормально падає пучок світла (λ = 600 нм). Кут клина дорівнює 20'. Яка кількість темних інтерференційних смуг приходиться одиницю довжини клину? Показник заломлення скла 1,5.

задача 23439

У тонкій клиноподібній платівці з кутом між гранями α = 1', що знаходиться в повітрі, у відбитому світлі при нормальному падінні променів спостерігаються інтерференційні смуги, відстань між якими Δx = 0,505 мм. Показник заломлення матеріалу платівки п = 1,6. Знайти довжину хвилі λ.

задача 24476

На тонкий скляний клин, що знаходиться в повітрі, нормально до поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 582 нм. У відбитому світлі спостерігається інтерференційна картина. Визначте кут між поверхнями клину, якщо відстань між сусідніми інтерференційними мінімумами у відбитому світлі дорівнює b = 4 мм. Вважати, що показник заломлення скла дорівнює 1,5.

задача 24714

Поверхні скляного клина утворюють між собою кут φ = 0,2'. На клин нормально до поверхні падає пучок променів монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 0,4 мкм. Визначити ширину інтерференційної смуги (тобто відстань між суміжними максимумами чи мінімумами) у відбитому світлі.

задача 26475

Між двома плоскопараллельнимі скляними пластинами (nст = 1,5) укладено дуже тонкий клин, заповнений рідиною (nж = 1,7). Кут клина дорівнює 30''. На пластинки нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі ? = 0,55 мкм. Визначити, яке число світлих інтерференційних смуг спостерігаються протягом 1 см, якщо спостереження проводиться у відбитому світлі.

задача 80304

Пучок лазерного випромінювання з довжиною хвилі 5661 А падає по нормалі на перепону з двома щілинами. На екрані, встановленому за перепоною, спостерігається система інтерференційних смуг. На яке число смуг зміститься картина, якщо одну з щілин перекрити прозорою платівкою товщиною 17 мкм, виготовленою з матеріалу з показником заломлення 1,545?

задача 80407

Прозора плівка товщиною 0,533 мкм з матеріалу з показником заломлення 1,21 висвітлюється розсіяним світлом. Чи можна, розглядаючи плівку у відбитому світлі, спостерігати інтерференційну картину?

задача 80408

Знайти в нм найменшу товщину мильної плівки, при якій можуть стати помітними інтерференційні кольори при розгляданні плівки під кутом 28 град до плівки. Показник заломлення мильної рідини дорівнює 1,34, видиме світло лежить в діапазоні від 404 нм до 605 нм. Спостереження ведеться в прохідному світлі. Відповідь округлити до цілого числа.

задача 80457

На тонкий скляний клин падає нормально монохроматичне світло довжиною хвилі λ = 6·10–7 м. Найменша товщина клина, з якою видно інтерференційні смуги у відбитому світлі, дорівнює 0,1 мкм. Відстань між смугами 2 мм. Знайти кут між поверхнями клину. Показник заломлення скла 1,5.

задача 80492

На плоскопаралельну скляну пластинку під кутом α = 60° до її поверхні поперемінно падають плоскі монохроматичні світлові хвилі (λ1 = 0,5·10–6м, λ2 = 0,7·10–6м). Якою має бути мінімальна товщина пластинки, щоб в обох випадках у відбитому світлі спостерігалися інтерференційні максимуми? Показник заломлення скла n = 1,5.

Другие предметы