бізеркала френеля максимальна ширина інтерференційного максимуму спостерігатися зсув вузька щілина зміщення досить перетин дуга світловий відповідає радіус плоский смуга падати

бізеркала френеля максимальна ширина інтерференційного максимуму спостерігатися зсув вузька щілина зміщення досить перетин дуга світловий відповідає радіус плоский смуга падати


задача 17325

Плоска світлова хвиля падає на бізеркала Френеля, кут між якими α = 2,0'. Визначити довжину хвилі світла, якщо ширина інтерференційної смуги на екрані δх = 0,55 мм.

задача 18124

У зображеної на малюнку установці з бідзеркалами Френеля S - джерело світла у вигляді перпендикулярної до площини малюнка щілини. Э — екран. Відстань r = 0,100 м, b = 1,00 м. Визначити значення кута φ, при якому для λ = 500 нм ширина інтерференційних смуг на екрані Δx = 1,00 мм. Відповідь виразити в хвилинах.

задача 19338

В досліді з бізеркаламі Френеля відстань між уявними джерелами дорівнює 1 мм; відстань від джерел до екрана l = 1 м довжина хвилі 550 нм. Визначити відстань OA від центральної плями на екрані до п'ятого min.

Другие предметы