заряджений щільність заряду мкКл відстань визначити поле

заряджений щільність заряду мкКл відстань визначити поле


задача 10215

Дві паралельні заряджені площини, поверхневі щільності заряду яких σ1 = 2 мкКл/м2 і σ2 = –0,8 мкКл/м2, знаходяться на відстані d = 0,6 см один від одного. Визначити різницю потенціалів U між площинами.

задача 10683

Поверхнева щільність заряду нескінченно протяжної вертикальної площини s = 98 мкКл/м2. До площини на нитці підвішена заряджена кулька масою m = 10 г. Визначити заряд Q кульки, якщо нитка утворює з площиною кут φ = 45°.

задача 10693

Дві паралельні площини, заряджені з поверхневими щільностями σ1 = 0,2 мкКл/м2 і σ2 = –0,3 мкКл/м2, знаходяться на відстані d = 0,5 см один від одного. Визначити різницю потенціалів між площинами.

задача 11687

Визначити потенціал φ електричного поля в точці, віддаленій від зарядів Q1 = -0,2 мкКл і Q2 = 0,5 мкКл відповідно на r1 = 15 см і r2 = 25 см. Визначити також мінімальну і максимальну відстані між зарядами, при яких можливе розв'язання.

задача 12137

Дротова рамка у вигляді квадрата зі стороною а = 5 см і опором R = 6 Ом розташована в однорідному магнітному полі, лінії якого складають кут φ = 45° з площиною рамки. При повороті рамки в положення, при якому лінії поля перпендикулярні площині рамки, по ній протікає заряд Q = 14 мкКл. Визначити індукцію магнітного поля.

задача 12682

Куля має потенціал φ = 4,5 кВ і поверхневу щільність заряду σ = 11,3 мкКл/м2. Знайти радіус R, заряд q, ємність C і енергію W кулі.

задача 12856

З якою силою FS на одиницю площі відштовхуються дві однойменно заряджені нескінченно довгі площині? Поверхнева щільність заряду на площинах σ = 0,3 мкКл/м2.

задача 13490

На малюнку R1 = R2 = 50 Ом, R3 = 100 Ом, С = 50 нФ. Визначте ЕРС джерела, нехтуючи його внутрішнім опором, якщо заряд на конденсаторі Q = 2,2 мкКл.

задача 14964

Резистор опором 45 Ом і конденсатор з'єднані послідовно з батареєю. Заряд на обкладинках конденсатора 60 мкКл. Якщо резистор і конденсатор підключити паралельно, то заряд на конденсаторі стане 40 мкКл. Знайти внутрішній опір.

задача 15187

Куля, занурена в гас, має потенціал φ = 4,5 кВ і поверхневу щільність заряду σ = 11,3 мкКл/м2. Знайти радіус R, заряд q, ємність С і енергію W кулі.

задача 16004

Дві однакові металеві кульки з зарядами 0,5 мкКл і 700 нКл призвели в зіткнення. Яким стане заряд другої кульки? Відповідь дати в нКл.

задача 16510

Визначити довжину хвилі, на яку налаштований коливальний контур, якщо максимальний заряд на конденсаторі qmax = 0,1 мкКл, а максимальний струм в контурі Imax = 0,1 А. Швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі с = 3·108 м/с.

задача 16921

У однорідне магнітне поле поміщена котушка, що має 60 витків, площа перерізу 3 мм2, а її вісь паралельна лініям поля. При повороті котушки на 180 град, навколо діаметра по її обмотці протікає заряд 4,5 мкКл (опір ланцюга 40 Ом). Визначити індукцію магнітного поля.

задача 17116

Три однакових заряди по 0,5 мкКл, два позитивних і один негативний, розташовані на одній прямій на рівних 20 см відстанях один від одного. Визначити різницю потенціалів між центрами відстаней від крайніх до середнього зарядів.

задача 17164

Простір між пластинами плоского конденсатора заповнено діелектриком ε = 6. Конденсатор заряджений. Визначте поляризованість діелектрика Р, якщо відомо, що поверхнева щільність вільних зарядів на обкладинках конденсатора дорівнює σ = 48 мкКл/м2.

задача 17479

З якою силою, що припадає на одиницю площі, відштовхуються дві паралельні заряджені площини з поверхневою щільністю заряду 2 мкКл/м2 і 3 мкКл/м2.

задача 60097

Конденсатор ємністю C1 = 3 мкФ послідовно з'єднаний з конденсатором невідомої ємності і вони підключені до джерела постійної напруги 12 В. Визначити ємність другого конденсатора і напругу на кожному конденсаторі, якщо заряд батареї q = 25 мкКл.

задача 60100

Поверхнева щільність заряду нескінченно протяжної вертикальної площини 200 мкКл/м2. До площини на нитці підвішена заряджена кулька масою 15 г. Визначити заряд кульки, якщо нитка утворює з площиною кут 30°.

задача 60349

Яке початкове прискорення отримає крапелька масою 81 мікрограмів, що втратила 923 електронів, якщо на відстані 6 см від неї помістити заряд 17 мкКл?