поверхню мильної тонкої плівки падає світло довжин хвиль максимально між мінімальна смуг товщина нормально об'єктив відбитому показник заломлення кут

поверхню мильної тонкої плівки падає світло довжин хвиль максимально між мінімальна смуг товщина нормально об'єктив відбитому показник заломлення кут


задача 14578

Взимку на стеклах трамваїв і автобусів утворюються тонкі плівки криги, що забарвлюють все видиме в зеленуватий колір. Чому дорівнює найменша товщина криги. Прийняти показники заломлення криги n1 = 1,33, скла n2 = 1,50, повітря n = 1, довжину хвилі зеленого світла λ = 500 нм. Вважати, що світло падає перпендикулярно поверхні скла.

задача 16632

На мильну плівку з показником заломлення (n = 1,3), що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок променів білого світла. При якій найменшій товщині плівки d відбите світло з довжиною хвилі λ = 550 нм виявиться максимально посиленим у результаті інтерференції?

задача 16736

На мильну плівку падає біле світло під кутом i = 30° до поверхні плівки. При якій найменшій товщині d плівки відбиті промені будуть пофарбовані в жовтий колір (λ = 585 нм)? Показник заломлення мильної води п = 1,33.

задача 16995

Яка повинна бути мінімальна товщина мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі при куті падіння 30 градусів вона представляється зеленою (довжина хвилі 500 нм)? Показник заломлення мильної плівки 1,33.

задача 17172

Для збільшення інтенсивності світла, що проходить ("просвітлення" оптики) на поверхню лінзи наноситься тонка плівка. Чи вірно, що ...
1) ... показник заломлення плівки повинен бути менше за показник заломлення лінзи?
2) ... показник заломлення плівки повинен бути більше за показник заломлення лінзи?
3) ... показники заломлення плівки і лінзи можуть бути однаковими?
4) ... товщина плівки повинна бути такою, щоб відбиті від обох її поверхонь хвилі гасили одна одну?
Вкажіть суму номерів питань, на які Ви відповіли "Так, вірно". Відповідь пояснити.

задача 17226

На шляху світлової хвилі, що йде в повітрі поставили тонку пластину з алмазу (показник заломлення алмазу n = 2,4), при цьому оптична довжина хвилі змінилася на 0,5 мм. Визначити товщину алмазної пластинки, якщо хвиля падає під кутом 30°.

задача 17751

Яка товщина мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (довжина хвилі 550 нм), коли кут між нормаллю і променем зору дорівнює 30°? Показник заломлення мильної плівки 1,33.

задача 19469

Пучок паралельних променів з довжиною хвилі 500 нм падає під кутом 45° на мильну плівку з показником заломлення 1,3. При якій найменшій можливій товщині плівки відбиті промені будуть максимально посилені в результаті інтерференції?

задача 19487

Під час експерименту Юнга одна з двох щілин, освітлюваних світлом з довжиною хвилі 510 нм, закрита дуже тонким листом пластику з показником заломлення 1,6. У центрі екрана замість максимуму світла - темна смуга. Чому дорівнює мінімальна товщина пластика?

задача 19706

На мильну плівку (n = 1,3), розташовану горизонтально, падає нормально пучок променів білого світла. Яка найменша товщина d плівки, якщо в світлі вона здається зеленою (λ = 0,55 мкм)?

задача 21001

Мильна плівка товщиною 0,3 мкм висвітлюється білим світлом під кутом падіння 0° і розглядається у відбитих променях. Яким кольором буде при цьому пофарбована плівка, якщо показник заломлення плівки n = 1,33?

задача 21007

Якою має бути мінімальна товщина шару води між двома плоскими скляними пластинами, щоб скло при нормальному падінні світла з довжиною хвилі 640 нм здавалося 1) темним? 2) світлим? Показник заломлення води 1,33.

задача 21036

На мильну плівку (показник заломлення дорівнює 1,33) падає нормально моно-хроматичне світло з довжиною хвилі 0,6 мкм (жовте світло). При якій найменшій товщині плівки відбиті промені будуть пофарбовані в жовтий колір? При якій найменшій товщині плівки вона буде здаватися темною?

задача 21137

На скляну плоскопараллельную пластинку з показником заломлення 1,5 падає нормально пучок білого світла. При якій найменшій товщині пластини червоні промені (λ1 = 650 нм) будуть максимально ослаблені, а сині (λ2 = 500 нм) максимально посилені. Спостереження в прохідному світлі.

задача 21184

Світловий промінь падає на плівку під кутом α = 30°. Знайти мінімальну товщину плівки (n = 1,33), при якій світло з довжиною хвилі λ01 = 0,64 мкм відбивається від плівки максимально, а світло з довжиною хвилі λ02 = 0,40 мкм повністю плівкою поглинається.

задача 21263

Мильна плівка стікає вниз, поступово витончуючись. Визначити товщину плівки в точці, де у відбитому монохроматичному світлі з довжиною хвилі 520 нм спостерігається остання світла смуга. Показник заломлення плівки 1,30.

задача 21747

На скляну плоскопараллельную пластинку з показником заломлення 1,6 падає нормально пучок білого світла. При якій найменшій товщині пластинки червоні промені (довжина хвилі 600 нм) будуть максимально посилені, а сині (довжина хвилі 450 нм) будуть максимально ослаблені. Спостереження ведеться у відбитому світлі.

задача 22168

Знайти мінімальну товщину плівки з показником заломлення 1,33, при якій світло з довжиною хвилі 640 нм відчуває максимальне відображення від плівки, а світло з довжиною хвилі 400 нм не відбивається зовсім. Кут падіння світла дорівнює 30°.

задача 22244

Світло від природного точкового джерела світла падає на тонку мильну плівку з показником заломлення 1,3. Спостереження інтерференційної картини у відбитому світлі ведеться під кутом 57° до поверхні плівки. При якій найменшій товщині плівки в відбитому світлі переважатиме жовте світло з довжиною хвилі 589 нм.

задача 22249

Світло від природного точкового джерела світла падає на тонку мильну плівку з показником заломлення 1,3. Спостереження інтерференційної картини у відбитому світлі ведеться під кутом 45° до поверхні плівки. При якій найменшій товщині плівки в відбитому світлі переважатиме червоне світло з довжиною хвилі 656 нм.

задача 22257

Світло від природного точкового джерела світла падає на тонку мильну плівку з показником заломлення 1,33. Спостереження інтерференційної картини у відбитому світлі ведеться під кутом 33° до поверхні плівки. При якій найменшій товщині плівки в відбитому світлі переважатиме зелене світло з довжиною хвилі 527 нм.

задача 22274

Світло від природного точкового джерела світла падає на тонку мильну плівку з показником заломлення 1,3. Спостереження інтерференційної картини у відбитому світлі ведеться під кутом 33° до поверхні плівки. При якій найменшій товщині плівки в світлі переважатиме зелене світло з довжиною хвилі 527 нм.

задача 22279

Одна з двох щілин, освітлюваних світлом з довжиною хвилі 650 нм, закрита тонкою скляною пластинкою з показником заломлення 1,5. У центрі екрана замість максимуму світла - темна смуга. Чому дорівнює мінімальна товщина пластинки?

задача 22300

На тонку гліцеринову плівку завтовшки 0,7 мкм нормально до її поверхні падає біле світло. Визначити довжини хвиль видимої ділянки спектра (0,40<λ<0,78 мкм), які будуть ослаблені в відбитому світлі.

задача 22306

На тонку гліцеринову плівку завтовшки 0,6 мкм нормально до її поверхні падає біле світло. Визначити довжини хвиль видимої ділянки спектра (0,40<λ<0,78 мкм), які будуть посилені в прохідному світлі.

задача 22322

Тонка плівка спирту з показником заломлення 1,36 покриває плоску скляну пластинку з показником заломлення 1,58. При нормальному падінні монохроматичного світла частка відбитого світла мінімальна при довжині хвилі 520 нм і максимальна при 640 нм. Чому дорівнює товщина плівки?

задача 23361

На межі поділу двох середовищ із абсолютними показниками заломлення n1 і n2 падає електромагнітна хвиля. На малюнку зображено розташування векторів напруженості електричного, індукції магнітного полів та швидкості падаючої та відбитої хвиль на межі розділу в точці падіння.

Яке співвідношення справедливе для n1 і n2 та довжини хвиль у першій (λ1) та другій (λ2) середовищах? Виберіть номер правильної комбінації.
1. n1 = n2, λ2 > λ1; 2. n2 > n1, λ2 > λ1; 3. n2 < n1, λ2 < λ1;
4. n1 = n2, λ1 = λ2; 5. n2 < n1, λ2 > λ1.

задача 23438

Пучок паралельних променів довжиною хвилі λ = 0,41 мкм падає у повітрі під кутом α = 30° на тонку плівку з показником заломлення n1 = 1,40, що була на матеріалі, показник заломлення якого п2 = 1,65. Знайти найменшу товщину плівки d1, при якій відбиті промені будуть максимально ослаблені інтерференцією та найменшу товщину плівки d2, при якій відбиті промені будуть максимально посилені.

задача 24071

На плоскопаралельну плівку з показником заломлення n = 1,52 падає нормально плоскопаралельний пучок білого світла. При якій найменшій товщині плівка найбільш прозора для світла з довжиною хвилі λ1 = 0,52 мкм? При якій товщині вона найбільш прозора одночасно для світлових хвиль із довжинами хвиль λ1 и λ2 = 0,624 мкм.

задача 24072

На плоскопаралельну плівку з показником заломлення n = 1,61 падає нормально плоскопаралельний пучок білого світла. При якій найменшій товщині плівка найбільш прозора для світла з довжиною хвилі λ1 = 0,61 мкм? При якій товщині вона найбільш прозора одночасно для світлових хвиль із довжинами хвиль λ1 и λ2 = 0,732 мкм.

задача 24129

На мильну плівку завтовшки 0,10 мкм падає біле світло під кутом 60°. Який колір буде пофарбована плівка? Показник заломлення плівки дорівнює 1,3.

задача 24398

Пучок паралельних променів довжиною хвилі λ = 0,66 мкм падає у повітрі під кутом α = 60° на тонку плівку, що була на матеріалі, показник заломлення якого n2 = 1,10. Найменша товщина плівки, при якій відбиті промені будуть максимально посилені інтерференцією, d2 = 0,1347 мкм. Знайти показник заломлення плівки n1 та найменшу товщину плівки d1, при якій відбиті промені будуть максимально ослаблені інтерференцією.

задача 24474

На поверхню скляної пластинки з показником заломлення nст = 1,5 нанесено тонку прозору плівку з показником заломлення 1,2. Біле світло падає під кутом α = 45° до плівки. В результаті інтерференції відбиті промені виявляються забарвленими у жовтий колір, довжина хвилі якого 0,58 мкм. Визначте, за яких товщин плівки спостерігається таке явище.

Другие предметы