розкручений тертя радіус кутовий маса

розкручений тертя радіус кутовий маса


задача 11131

Маховик у вигляді диска масою m = 50 кг і радіусом R = 20 см був розкручений до кутової швидкості ω1 = 480 об/хв і потім наданий самому собі. Під впливом тертя маховик зупинився. Знайти момент М сил тертя, вважаючи його постійним, якщо до повної зупинки маховик зробив N = 200 обертів.

задача 11873

Через блок у вигляді кільця масою m = 1 кг і радіусом R = 0,5 м перекинута нитка, до кінців якої прив'язані вантажі масами m1 = 1 кг і m2 = 2 кг. У початковий момент часу вантажі починають розкручувати блок і переміщатися. Визначити: час, коли блок буде обертатися з частотою ν = 1 об/с, кутову швидкість, кутове прискорення блоку, момент імпульсу і енергію обертання блоку до моменту часу t = 3 с.

задача 12379

Тонкий обруч радіуса R розкрутили навколо його осі до кутової швидкості ω і поклали долілиць на горизонтальний стіл. Через якийсь час обруч зупиниться, якщо коефіцієнт тертя між столом і обручем дорівнює μ? Скільки обертів зробить обруч до повної зупинки?

задача 12380

Тонкий обруч радіуса R = 0,5 м розкрутили навколо його осі до кутової швидкості ω = 5 с–1 і поклали долілиць на горизонтальну поверхню. Вважаючи коефіцієнт тертя між поверхнею і обручем μ = 0,2, визначити час обертання обруча до повної зупинки.

задача 12381

Тонкий обруч радіуса R = 0,5 м розкрутили навколо його осі до кутової швидкості ω = 5 с–1 і поклали долілиць на горизонтальну поверхню. Вважаючи коефіцієнт тертя між поверхнею і обручем μ = 0,2, визначити скільки обертів зробить обруч до повної зупинки?

задача 13295

Два диска з рівними масами, але різного радіусу R1 = 2R2 розкручують зі стану спокою до однакових кутових швидкостей. Знайти відношення здійснених робіт А12.

задача 18959

Однорідний диск маси 50 кг і радіуса 20 см був розкручений до частоти 480 хв–1 і наданий самому собі. Знайдіть момент сил тертя, вважаючи його постійним, якщо диск зупинився через 50 с.

задача 40002

Маховик у вигляді диска масою 50 кг і радіусом 0,2 м був розкручений до частоти обертання 480 об / хв, а потім наданий самому собі. Внаслідок тертя маховик зупинився. Знайти момент сил тертя, вважаючи його постійним, якщо: 1) маховик зупинився через 50 с; 2) маховик зробив до повної зупинки 200 оборотів.

задача 40532

Маховик у вигляді диска радіуса R масою m був розкручений до частоти обертів n1, потім наданий самому собі. Під впливом тертя маховик зупинився через час t і до повної зупинки зробив N оборотів. Момент сил тертя М постійний. Знайти M, N.

задача 40533

Маховик у вигляді диска радіуса R масою m був розкручений до частоти обертів n1, потім наданий самому собі. Під впливом тертя маховик зупинився через час t і до повної зупинки зробив N оборотів. Момент сил тертя М постійний. Знайти N, R.