Лабораторна робота: Вивчення вільних коливань в електричному контурі

Лабораторна робота: Вивчення вільних коливань в електричному контурі


У реальному коливальному контурі збуджені вільні коливання. Індуктивність контуру набуває значень, наведених у Таблиці 1. Знайти:
Частина 1. ВизначитиT, τ, δ, використовуючи наведені нижче графіки коливань у контурі.
Частина 2. Розрахувати електроємність контуру та його опір, якщо індуктивність контуру дорівнює 100 мГн.
Частина 3. Розрахувати всі 11 параметрів контуру, якщо індуктивність контуру дорівнює 100 мГн.

Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4Варіант 5Варіант 6Варіант 7Варіант 8Варіант 9Варіант 10Варіант 11Варіант 12Варіант 13Варіант 14Варіант 15Варіант 16Варіант 17Варіант 18Варіант 19Варіант 20Варіант 21Варіант 22Варіант 23Варіант 24Варіант 25Варіант 26задача 24169

Супутник рухається еліптичною орбітою навколо планети. Напишіть формулу, яка зв'язує швидкості v1, v2 та відповідні відстані r1, r2 (від супутника до планети) для моментів максимального та мінімального видалення супутника від планети.

Другие предметы