поблизу поверхні визначити знайти

поблизу поверхні визначити знайти


задача 10412

Тиск світла, чинений на дзеркальну поверхню, р = 5 мПа. Визначити концентрацію n0 фотонів поблизу поверхні, якщо довжина хвилі світла, що падає на поверхню, λ = 0,5 мкм.

задача 11504

Знайти зміну висоти Δh, що відповідає зміні тиску на Δp = 100 Па, у двох випадках: 1) поблизу поверхні Землі, де температура T1 = 290 К, тиск p1 = 100 кПа; 2) на деякій висоті, де температура Т2 = 220 К, тиск p2 = 25 кПа.

задача 13406

Визначте поверхневу щільність заряду, що створює поблизу поверхні Землі напруженість E = 200 В/м.

задача 14106

Інтенсивність випромінювання деякої зірки, радіус якої 6·108 м, поблизу деякої планети, що знаходиться на відстані 12·1010 м від зірки, становить 2·103 Вт/м2. Визначити середню температуру поверхні планети, якщо радіус планети 6·106 м. Планету вважати абсолютно чорним тілом. σ = 5,67·10

задача 17462

Виходячи з визначення групової швидкості u, отримати формулу Релея u = v – λ·dv/dλ. Показать также, что u вблизи λ = λ' дорівнює відрізку v', відсікається дотичною до кривої v(λ) в точці λ'.