нормувальний коефіцієнт нормування частинка хвиля постійний використовувати функція

нормувальний коефіцієнт нормування частинка хвиля постійний використовувати функція


задача 14122

ψ-Функція деякої частки має вигляд , де r — відстань цієї частинки до силового центру; а — деяка стала. Використовуючи умову нормування ймовірностей, визначте нормувальний коефіцієнт А.

задача 22087

Електрон в атомі водню описується в основному стані хвильовою функцією Ψ(r) = Aexp(–r/aB), де aB — боровський радіус, А — нормувальна стала. Визначити відношення ймовірностей W1/W2 перебування електрона в сферичних шарах товщиною r = 0,02aB и радиусом: 1) r1 = 1,5aB і 2) r = 2,5aB.

задача 22089

Хвильова функція 2s-стану електрона в атомі водню має вигляд Ψ(r) = A(2–r/aB)exp(–r/2aB), де аB — боровський радіус. Знайти значення нормувальної сталої A і середню відстань <r> електрона від ядра.

задача 22092

Хвильова функція 2s-стану електрона в атомі має вигляд Ψ(r) = A(2–r/aB)exp(–r/2aB), де аB — Боровський радіус. Знайти значення нормувальної сталої А і обчислити положення максимумів радіальної щільності ймовірностей електрона на відстані r від ядра.

задача 22099

Хвильова функція 2s-стану електрона в атомі водню має вигляд Ψ(r) = A(2–r/aB)exp(–r/2aB), де аB — борівський радіус. Знайти значення нормировочної сталої А і середнє значення кулоновскої сили взаємодії електрона з ядром.

задача 22102

Хвильова функція, що описує основний стан електрона в атомі водню, має вигляд Ψ(r) = Aexp(–r/aB), де aB — радіус Бора; A - нормувальна стала. Знайти A і визначити відстань r, на якій ймовірність знаходження електрона максимальна.

задача 22105

Хвильова функція основного стану атома водню має вигляд Ψ(r) = Aexp(–r/aB), де aB — радіус першої боровськой орбіти, а A - нормувальна стала. Знайти А і середню відстань <r> електрона від ядра.

задача 26422

Електрон в атомі водню описується в основному стані хвильовою функцією ψ(r) = Aexp(–r/aв), де aв радіус Бора; А - нормувальна стала. Знайти А і визначити імовірність перебування електрона всередині області, обмеженої сферою радіусом R = aв/2.

Другие предметы