нормувальний коефіцієнт нормування частинка хвиля постійний використовувати функція

нормувальний коефіцієнт нормування частинка хвиля постійний використовувати функція


задача 14122

ψ-Функція деякої частки має вигляд , де r — відстань цієї частинки до силового центру; а — деяка стала. Використовуючи умову нормування ймовірностей, визначте нормувальний коефіцієнт А.

задача 26422

Електрон в атомі водню описується в основному стані хвильовою функцією ψ(r) = Aexp(–r/aв), де aв радіус Бора; А - нормувальна стала. Знайти А і визначити імовірність перебування електрона всередині області, обмеженої сферою радіусом R = aв/2.