розширення спектральної лінії оцінити випромінювання атом водню ефект доплера стан температура дорівнює середній час життя

розширення спектральної лінії оцінити випромінювання атом водню ефект доплера стан температура дорівнює середній час життя


задача 11898

Определить обусловленное эффектом Доплера уширение Δλ/λ спектральных линий излучения атомарного водорода, находящегося при температуре Т = 300 К.

задача 13940

Вивести вираз для уширення Δλ/λ спектральних ліній у разі поперечного ефекту Доплера.

задача 16366

Використовуючи співвідношення невизначеностей ΔE·Δt≥ћ, оціните розширення енергетичного рівня в атомі водню, що знаходиться: 1) в основному стані; 2) в збудженому стані (час життя атома в збудженому стані

задача 90121

Зі співвідношення невизначеностей для енергії і часу знайти розширення енергетичного рівня в атомі водню, що знаходиться в збудженому стані (час життя електрона в цьому стані вважати рівним 10–7 с).

Другие предметы