пластина висвітлена монохроматичним світлом довжиною хвилі відбитий знайти радіус лінзи між падати кілець ньютона

пластина висвітлена монохроматичним світлом довжиною хвилі відбитий знайти радіус лінзи між падати кілець ньютона


задача 10345

На скляну пластину покладена опуклою стороною плоскоопукла лінза. Зверху лінза висвітлена монохроматичним світлом довжиною хвилі λ = 500 нм. Знайти радіус R лінзи, якщо радіус четвертого, темного кільця Ньютона у відбитому світлі r4 = 2 мм.

задача 10350

Між двома плоскопараллельнимі пластинами на відстані L = 10 см від кордону їхнього зіткнення знаходиться дріт діаметром d = 0,01 мм, утворюючи повітряний клин. Пластини висвітлюються нормально падаючим монохроматичним світлом (λ = 0,6 мкм). Визначити ширину b інтерференційних смуг, які спостерігаються у відбитому світлі.

задача 10351

Установка для спостереження кілець Ньютона освітлюється нормально падаючим монохроматичним світлом (λ = 590 нм). Радіус кривизни R лінзи дорівнює 5 см. Визначити товщину dз повітряного проміжку в тому місці, де у відбитому світлі спостерігається третє світле кільце.

задача 10828

На скляну пластину покладена опуклою стороною плоскоопукла лінза. Зверху лінза висвітлена монохроматичним світлом довжиною хвилі λ = 600 нм. Знайти радіус R лінзи, якщо радіус восьмого темного кільця Ньютона у відбитому світлі r8 = 2,4 мм.

задача 10831

На скляну пластину нанесений тонкий шар прозорої речовини з показником заломлення n = 1,4. Платівка висвітлена паралельним пучком монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 540 нм, падаючим на пластинку нормально. Яку мінімальну товщину dmin повинен мати шар, щоб відбитий пучок мав найменшу яскравість?

задача 11407

Між схрещеними ніколями помістили пластинку кварцу, вирізану перпендикулярно оптичної осі. Щоб погасити світло, знадобилося повернути аналізатор на кут φ = 22°. Знайти товщину d пластинки, якщо досвід проводиться з монохроматичним світлом (λ = 500 нм) і постійна обертання кварцу для даної довжини хвилі α = 29,7 кут. град·мм–1.

задача 11425

Металева кулька, віддалена від усіх інших тіл, по черзі висвітлюється монохроматичним світлом з довжинами хвиль 126 і 647 нм. При цьому вона щоразу заряджається до деякого потенціалу. На скільки вольт перший потенціал більше другого?

задача 12203

Установка для спостереження кілець Ньютона освітлюється нормально падаючим монохроматичним світлом (

задача 12735

Установка для спостереження кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм, що падає нормально. Знайти товщину повітряного шару h між лінзою і скляною пластиною в тому місці, де спостерігається четверте темне кільце у відбитому світлі.

задача 12846

Дві плоскопаралельні скляні пластинки прикладені одна до одної так, що між ними утворився повітряний клин з кутом 32 сек. На одну з пластин падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі 487 нм. На якій відстані (у мм) від лінії торкання спостерігається перша світла смуга у відбитому світлі? Прийняти, що 1 радіан 2·105 сек.

задача 12908

Дві плоско паралельні скляні пластинки прикладені одна до одної так, що між ними утворився повітряний клин з кутом 13 сек. На одну з пластин падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі 458 нм. На якій відстані (у мм) від лінії зіткнення спостерігається перша світла смуга у відбитому світлі? Прийняти, що 1 радіан 2·105 сек.

задача 13085

Якщо у відкачану розрядну трубку ввести трохи парів натрію, то трубка буде світити чисто жовтим кольором. Цим майже монохроматичним світлом з довжиною хвилі 589 нм висвітлюється вертикальна мильна плівка, на якій виникають горизонтальні жовті смужки. Відстань між центрами сусідніх смуг 6 мм. Знайти у СІ кут між поверхнями плівки.

задача 13851

У досвіді Юнга відстань між щілинами d = 1 мм, а відстань l від щілин до екрана дорівнює 3 м. Визначте: 1) положення першої світлої смуги; 2) становище третьої темної смуги, якщо щілини висвітлювати монохроматичним світлом з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм.

задача 13865

Плоскоопукла лінза радіусом кривизни 4 м опуклою стороною лежить на скляній пластинці. Визначте довжину хвилі падаючого монохроматичного світла, якщо радіус п'ятого світлого кільця у відбитому світлі дорівнює 3 мм.

задача 13866

Установка для спостереження кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі λ = 0,55 мкм, падаючим нормально. Визначте товщину повітряного зазору, утвореного плоскопаралельною пластинкою і дотичною з нею плоскоопуклою лінзою в тому місці, де у відбитому світлі спостерігається четверте темне кільце.

задача 14259

Відстань між п'ятим і двадцять п'ятим світлими кільцями Ньютона дорівнює 9 мм. Радіус кривизни лінзи R = 15 м. Знайти довжину хвилі монохроматичного світла, що падає нормально на установку. Спостереження ведеться у відбитому світлі.

задача 14265

Є 4 решітки з різними постійними d, освітлювані одним і тим же монохроматическим випромінюванням різної інтенсивності. На малюнку наведено розподіл інтенсивності світла на екрані, що отримується внаслідок дифракції. (J — інтенсивність світла, φ - кут дифракції). Решітці з найменшою сталою d відповідає рисунок під номером...

задача 14550

Є 4 решітки з різним числом штрихів n на одиницю довжини, освітлювані одним і тим же монохроматичним випромінюванням різної інтенсивності. На малюнку наведено розподіл інтенсивності світла на екрані, що отримується внаслідок дифракції. (J — інтенсивність світла, φ — кут дифракції). Решітці з найменшим числом штрихів на одиницю довжини відповідає рисунок під номером...

задача 15268

Діафрагма з двома отворами висвітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі λ = 0,40 мкм. Відстань між отворами d = 1,0·10–3 м, відстань від отворів до екрану L = 3,0 м. Знайти положення трьох перших світлих смуг (щодо центральної смуги) на екрані.

задача 15274

Расстояние между 10-м и 15-м тёмными кольцами Ньютона при наблюдении в отражённом монохроматическом свете (длина волны λ = 546 нм) Δr = 0,74 мм. Найти радиус кривизны линзы, лежащей на плоской пластине.

задача 15675

У досвіді Юнга отвори висвітлювалися монохроматичним світлом (λ = 600 нм). Відстань між отворами d = 1 мм, відстань від отворів до екрану L = 3 м. Знайти становище трьох перших світлих смуг.

задача 15683

Установка для отримання кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом, падаючим по нормалі до поверхні пластинки. Спостереження ведеться у відбитому світлі. Радіуси двох сусідніх темних кілець дорівнюють rk = 4,0 мм і rk+1 = 4,38 мм. Радіус кривизни лінзи R = 6,4 м. Знайти порядкові номери кілець, і довжину хвилі λ падаючого світла.

задача 15692

Установка для отримання кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом, падаючим по нормалі до поверхні пластинки. Після того як простір між лінзою і скляною пластинкою заповнили рідиною, радіуси темних кілець у відбитому світлі зменшилися в 1,25 рази. Знайти показник заломлення n2 рідини.

задача 16278

Радіуси двох світлих кілець Ньютона, які спостерігаються у відбитому монохроматичному світлі з довжиною хвилі λ = 640 нм, виявилися рівними rm = 1,6 мм і rk = 2,4 мм. Порядкові номери кілець не визначалися, але відомо, що між двома виміряними кільцями розміщені N = 4 світлих кільця. Знайти радіус кривизни R опуклої поверхні плоско-опуклої лінзи, взятої для досліду. Намалювати хід променів, що інтерферують.

задача 16748

Під час експерименту Юнга отвори висвітлювалися монохроматическим світлом (λ = 580 нм). Відстань між отворами d = 1 мм, відстань від отвору до екрана L = 5 м. Знайти положення трьох перших світлих смуг.

задача 16749

Під час експерименту Юнга отвори висвітлювалися монохроматическим світлом. Відстань між отворами d = 1 мм, відстань від отворів до екрану L = 4 м. Чому дорівнює довжина хвилі λ падаючого на отвори світла, якщо на екрані координата другої світлої смуги у2 = 4,8 мм.

задача 16750

Установка для отримання кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі λ = 580 нм, падаючим по нормалі до поверхні пластинки. Знайти товщину d повітряного шару між лінзою і скляною пластинкою в тому місці, де спостерігається п'яте темне кільце у відбитому світлі.

задача 16751

Установка для отримання кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом, падаючим по нормалі до поверхні пластинки. Спостереження ведеться у відбитому світлі. Відстань між другим і двадцятим темними кільцями l1 = 4,8 мм. Знайти відстань l2 між шостим і десятим темними кільцями Ньютона.

задача 16752

Установка для отримання кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом, падаючим по нормалі до поверхні пластинки, радіус кривизни лінзи R = 8,6 м. Спостереження ведеться у відбитому світлі. Вимірами встановлено, що радіус четвертого темного кільця (вважаючи центральну темну пляму за нульову) r4 = 4,5 мм. Знайти довжину хвилі λ падаючого світла.

задача 16918

Установка для спостереження кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм, що падає нормально. Простір між лінзою і скляною пластинкою заповнений рідиною, і спостереження ведеться в прохідному світлі. Радіус кривизни лінзи R = 4 м. Визначте показник заломлення рідини, якщо радіус другого світлого кільця r = 1,8 мм.

задача 17223

Дві плоскопаралельні скляні пластинки з показником заломлення 1,5 розташовані під малим кутом один до одного. Верхня пластинка в напрямку нормалі до її поверхні висвітлюється монохроматическим світлом. Як зміниться ширина інтерференційних смуг у відбитому світлі, якщо зазор між пластинками заповнити водою? Показник заломлення води 1,33.

задача 18125

Установка для спостереження кілець Ньютона освітлюється світлом з довжиною хвилі 600 нм. Визначити товщину повітряного прошарку між лінзою і скляною пластинкою в місці спостереження першого темного кільця Ньютона у прохідному світлі. Відповідь виразити в нм.

задача 21026

Установка для спостереження кілець Ньютона у відбитому світлі висвітлюється монохроматическим світлом, падаючим нормально. Після того, як простір між лінзою і скляною пластинкою заповниться рідиною, радіуси темних кілець зменшилися в 1,217 разів. Знайти показник заломлення рідини.

задача 21088

Плоскоопукла лінза лежить опуклою стороною на плоскопаралельній скляній пластинці. Висвітлюючи лінзу монохроматическим світлом з довжиною хвилі 640 нм (червоне світло), встановили, що відстань між 4 і 5 світлими кільцями дорівнює 0,5 мм. Визначити радіус кривизни лінзи.

задача 22639

Установка для отримання кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі λ = 500 нм, падаючим по нормалі до поверхні пластинки. Простір між лінзою і скляною пластинкою заповнено водою (n = 1,33). Знайти товщину h шару води між лінзою і пластинкою в тому місці, де спостерігається третє світле кільце у відбитому світлі.

задача 24403

Плоскопукла скляна лінза лежить опуклою стороною на скляній пластинці і висвітлюється за нормаллю монохроматичним світлом з довжиною хвилі 0,6 мкм. У зазорі між лінзою та платівкою знаходиться повітря (n = 1). Знайти фокусну відстань лінзи, якщо радіус сьомого темного кільця Ньютона у відбитому світлі дорівнює 2,2 мм. Показник заломлення скла 1,5.

задача 24891

Для отримання кілець Ньютона використовували плоско-опуклу лінзу з радіусом кривизни R = 12,5 м. Висвітлюючи лінзу монохроматичним світлом, визначили, що відстань між четвертим і п'ятим світлими кільцями дорівнює r = 0,5 мм. Знайти довжину хвилі падаючого світла.

задача 26311

Визначити роботу сили тертя при спуску тіла масою 5 кг по похилій площині, що складає з горизонтом кут 60°. Довжина похилої площини 1 м. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,2.

задача 26663

Кільця Ньютона спостерігаються між двома плосковипуклими лінзами, що торкаються одна одної своїми опуклими поверхнями. Радіуси кривизни поверхонь дорівнюють R1 і R2. Знайти радіус m-го темного кільця у відбитому монохроматичному світлі. Довжина хвилі дорівнює λ.

задача 80341

Якщо в відкачану розрядну трубку ввести трохи парів натрію, то трубка буде світитися чисто жовтим кольором. Цим майже монохроматичним світлом з довжиною хвилі 589 нм висвітлюється вертикальна мильна плівка, на якій виникають горизонтальні жовті смужки. Відстань між серединами сусідніх смуг 5 мм. Знайти в радіанах кут між поверхнями плівки.

задача 80391

Для припинення фотоефекту, викликаного освітленням монохроматичним випромінюванням платинової пластинки, потрібно прикласти затримуючу різницю потенціалів 1 В. Якщо взяти інший метал, то потенціал доведеться підвищити до 4 В. Знайти в еВ роботу виходу для цього металу, якщо для платини вона становить 5,29 еВ .

задача 80453

Установка для спостереження кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі 590 нм. Світло падає по нормалі до поверхні пластини. Радіус лінзи 2 м. Між лінзою і пластинкою знаходиться рідина з показником заломлення 1,33. Визначити товщину зазору в тому місці, де у відбитому світлі спостерігається третє світле кільце.

задача 80474

При спостереженні кілець Ньютона у відбитому світлі діаметр четвертого кільця виявився рівним 14,4 мм. Визначити довжину хвилі монохроматичного світла, яким висвітлюється плоскоопукла лінза, що лежить на плоскій пластинці, якщо її радіус кривизни 22 м, а промені світла падають паралельно головній оптичній осі лінзи.

задача 80495

При якій мінімальній товщині мильна плівка буде здаватися світлою у відбитому світлі, якщо вона освітлена нормально падаючим монохроматичним світлом з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм. Показник заломлення плівки n = 1,33.

задача 80514

Тонка прозора пластинка висвітлюється нормально падаючим монохроматичним світлом з довжиною хвилі 500 нм. Знайти (в нм) найменшу різницю ходу променів, відбитих від поверхонь пластинки, при якій пластинка у відбитому світлі виглядає чорною.

Другие предметы