поле електричний заряд мкКл дві концентричні сфери радіуси знайти

поле електричний заряд мкКл дві концентричні сфери радіуси знайти


задача 11894

Конденсатор складається з двох концентричних сфер. Радіус Rl внутрішньої сфери дорівнює 10 см, зовнішньої R2 = 10,2 см, Проміжок між сферами заповнений парафіном. Внутрішній сфері повідомлений заряд Q = 5 мкКл. Визначити різницю потенціалів U між сферами.

задача 16148

Дві концентричні сфери радіусами 4 і 13 см мають заряди -7 і -17 мкКл відповідно. Визначити модуль напруженості і потенціал електричного поля в точках, розташованих на відстанях 1) 3,2 см, 2) 9,4 см, 3) 16 см від загального центру сфер. Зробити пояснюючий малюнок. Побудувати графіки залежності Е (х) і φ(x).

задача 16493

Електричне поле створено зарядженою сферою радіусом R = 5 см. Яка енергія W поля, укладена в об'ємі, обмеженому концентричними зі сферою оболонками радіусами 10 см і 15 см? Заряд сфери 2 мкКл.

задача 16494

Електричне поле створено зарядженою зарядом 0,1 мкКл сферою радіусом 10 см. Яка енергія поля, укладена в об'ємі, обмеженому концентричними зі сферою сферичними поверхнями, радіуси яких в два і в три рази більший за радіус сфери?

задача 16495

Електричне поле створено зарядженою зарядом 0,1 мкКл сферою радіусом 10 см. Яка енергія поля, укладена в об'ємі, обмеженому концентричними зі сферою сферичними поверхнями, радіуси яких в три і в чотири рази більший за радіус сфери?

задача 16497

Електричне поле створено зарядженою зарядом 0,1 мкКл сферою радіусом 30 см. Яка енергія поля, укладена в об'ємі, обмеженому концентричними зі сферою сферичними поверхнями, радіуси яких в два і в три рази більший за радіус сфери?

задача 16498

Електричне поле створено зарядженою (Q = 0,1 мкКл) сферою радіусом 10 см. Яка енергія W поля, укладена в об'ємі, обмеженому сферою і концентричною з нею поверхнею, радіус якої в два рази більший за радіус сфери?

Другие предметы