в'язкість зазор переміщення тертя в'язкий радіус змінити муфта мастило циліндр заповнити вал висота сила

в'язкість зазор переміщення тертя в'язкий радіус змінити муфта мастило циліндр заповнити вал висота сила


задача 24311

Циліндрична муфта насаджена на вал радіуса R з зазором d (d << E), заповненим мастилом в'язкістю η. Висота муфти дорівнює Н. Як зміниться потужність, яку розвивають сили в'язкого тертя, якщо швидкість переміщення муфти збільшиться в два рази?

задача 24312

Циліндрична муфта насаджена на вал радіуса R з зазором d (d << E), заповненим мастилом в'язкістю η. Висота муфти дорівнює Н. Визначте роботу сили в'язкого тертя при переміщенні муфти на відстань L за час t?

задача 24313

Циліндрична муфта насаджена на вал радіуса R з зазором d (d << E), заповненим мастилом в'язкістю η. Висота муфти дорівнює Н. Муфту переміщують зі швидкістю v на відстань L. Як зміниться робота сили в'язкого тертя при переміщенні на цю відстань, якщо швидкість переміщення збільшити в півтора рази?

задача 24314

Циліндрична муфта насаджена на вал радіуса R з зазором d (d << E), заповненим мастилом в'язкістю η. Висота муфти дорівнює Н. Муфта рівномірно переміщується під дією сталої сили F. Як зміниться потужність цієї сили, якщо радіус вала зменшити на 10%, зберігши величину зазору? Вважати, що силі F протидіє тільки сила в'язкого тертя?

задача 24319

Уздовж внутрішньої поверхні труби діаметром D ковзає циліндричний поршень висотою Н. Зазор між поршнем і трубою дорівнює d (d << D) і заповнений мастилом в'язкістю η. Як зміниться робота сили в'язкого тертя при переміщенні поршня на відстань L, якщо швидкість переміщення збільшити в 2 рази?

задача 24320

Уздовж внутрішньої поверхні труби діаметром D ковзає циліндричний поршень висотою Н. Зазор між поршнем і трубою дорівнює d (d << D) і заповнений мастилом в'язкістю η. На поршень діє постійна сила. Як зміниться її потужність, якщо в'язкість мастила зменшити в 2 рази? Вважати, що силі F протидіє тільки сила в'язкого тертя?

задача 24321

Уздовж внутрішньої поверхні труби діаметром D ковзає циліндричний поршень висотою Н. Зазор між поршнем і трубою дорівнює d (d << D) і заповнений мастилом в'язкістю η. Поршень переміщують протягом часу t. Як зміниться робота сили в'язкого тертя при переміщенні протягом такого ж часу, якщо швидкість переміщення збільшити в 2 рази?

задача 24322

Уздовж внутрішньої поверхні труби діаметром D ковзає циліндричний поршень висотою Н. Зазор між поршнем і трубою дорівнює d (d << D) і заповнений мастилом в'язкістю η. Поршень переміщують протягом часу t з постійною швидкістю на відстань L. Визначте витрачену проти сили в'язкого тертя роботу?

задача 24327

Підшипник ковзання являє собою два коаксіальних циліндра висотою Н з зазором між ними, рівним d. Зазор заповнений мастилом в'язкістю η. Радіус внутрішнього циліндра R (R >> d). Внутрішній циліндр обертається з частотою ν, зовнішній нерухомий. Визначте потужність сил в'язкого тертя, прикладених до циліндру, що обертається.

задача 24328

Підшипник ковзання являє собою два коаксіальних циліндра висотою Н з зазором між ними, рівним d. Зазор заповнений мастилом в'язкістю η. Радіус внутрішнього циліндра R (R >> d). Внутрішній циліндр обертається з частотою ν, зовнішній нерухомий. Определите работу сил вязкого трения за N оборотов.

задача 24329

Підшипник ковзання являє собою два коаксіальних циліндра висотою Н з зазором між ними, рівним d. Зазор заповнений мастилом в'язкістю η. Радіус внутрішнього циліндра R (R >> d). Внутрішній циліндр обертається з частотою ν, зовнішній нерухомий. Визначте момент зовнішньої сили, що підтримує обертання підшипника. Вважати, що моменту цієї сили протидіють тільки моменти сил в'язкого тертя.

задача 24330

Підшипник ковзання являє собою два коаксіальних циліндра висотою Н з зазором між ними, рівним d. Зазор заповнений мастилом в'язкістю η. Радіус внутрішнього циліндра R (R >> d). Внутрішній циліндр обертається з частотою ν, зовнішній нерухомий. Як необхідно змінити радіуси циліндрів при незмінних їх висоті, зазорі і в'язкості мастила, щоб потужність сили в'язкого тертя зменшити в два рази.

задача 24333

Заглушка у вигляді суцільного циліндра поміщена в коаксіальний циліндричний отвір радіусом R. Зазор між заглушкою і отвором дорівнює d (d << R) і заповнений середовищем з в'язкістю η. Висота заглушки збігається з довжиною отвору і дорівнює Н. Заглушку виймають з отвору з постійною швидкістю v. Визначте роботу сили в'язкого тертя. Крайовими ефектами знехтувати.

задача 24334

Заглушка у вигляді суцільного циліндра поміщена в коаксіальний циліндричний отвір радіусом R. Зазор між заглушкою і отвором дорівнює d (d << R) і заповнений середовищем з в'язкістю η. Висота заглушки збігається з довжиною отвору і дорівнює Н. Заглушку виймають з отвору з постійною швидкістю v. Визначте потужність сили в'язкого тертя в той момент, коли заглушка буде вийнята наполовину.

Другие предметы