ентропія визначити термодинамічну температуру

ентропія визначити термодинамічну температуру


задача 17491

Вкажіть номери правильних тверджень.
1. Явища переносу призводять систему в рівноважний стан.
2. Явища переносу спостерігаються тільки в термодинамічно нерівноважних системах.
3. В основі різних явищ переносу лежить один і той же механізм — хаотичний рух молекул.
4. Явища переносу можуть протікати зворотно.

задача 23349

Виходячи з основної термодинамічної рівності та визначення ентропії в термодинаміці, отримати вирази для зміни ентропії в ізотермічному процесі. Обчислити цю зміну 0,024 кг гелію при ізотермічному розширенні газу від об'єму 3,6 л до об'єму 18 л.

задача 80432

У медицині для діагностики захворювань використовують метод термографії, в основі якого лежить реєстрація різниці теплового випромінювання хворими та здоровими органами, обумовленої невеликою різницею їх температур. Обчисліть, у скільки разів відрізняються термодинамічні температури і випромінювальні здатності поверхні тіла людини, що мають відповідно 30,5° і 30°С.

Другие предметы