ентропія визначити термодинамічну температуру

ентропія визначити термодинамічну температуру


задача 80432

У медицині для діагностики захворювань використовують метод термографії, в основі якого лежить реєстрація різниці теплового випромінювання хворими та здоровими органами, обумовленої невеликою різницею їх температур. Обчисліть, у скільки разів відрізняються термодинамічні температури і випромінювальні здатності поверхні тіла людини, що мають відповідно 30,5° і 30°С.