в'язкість сила в'язкий шар тертя мастило дорівнює ефект визначити між

в'язкість сила в'язкий шар тертя мастило дорівнює ефект визначити між


задача 24315

Між горизонтальним столом і плоскою поверхнею деталі площею S знаходиться тонкий шар мастила товщиною d. В'язкість мастила дорівнює η. Як зміниться потужність сили в'язкого тертя при зменшенні швидкості ковзання деталі в 3 рази?

задача 24316

Між горизонтальним столом і плоскою поверхнею деталі площею S знаходиться тонкий шар мастила товщиною d. В'язкість мастила дорівнює η. Визначте роботу сили в'язкого тертя при переміщенні деталі на відстань L за час t?

задача 24317

Між горизонтальним столом і плоскою поверхнею деталі площею S знаходиться тонкий шар мастила товщиною d. В'язкість мастила дорівнює η. Деталь ковзає під дією постійної сили F. Як зміниться потужність цієї сили, якщо товщину шару мастила зменшити в два рази? Вважати, що силі F протидіє тільки сила в'язкого тертя?

задача 24318

Між горизонтальним столом і плоскою поверхнею деталі площею S знаходиться тонкий шар мастила товщиною d. В'язкість мастила дорівнює η. Визначте роботу сили в'язкого тертя при переміщенні деталі на відстань L за час t?

задача 24323

Опорний підшипник ковзання являє собою суцільний циліндр радіусом R, що спирається торцевою поверхнею на горизонтальне дно циліндричної лунки. Між торцем ціліндрa і дном лунки знаходиться шар мастила товщиною d і в'язкістю η. Циліндр обертається з кутовою швидкістю ω. Як зміниться момент сил в'язкого тертя, що діють на торець циліндра, якщо збільшити його радіус на 10%? Глибиною лунки можна знехтувати.

задача 24324

Опорний підшипник ковзання являє собою суцільний циліндр радіусом R, що спирається торцевою поверхнею на горизонтальне дно циліндричної лунки. Між торцем ціліндрa і дном лунки знаходиться шар мастила товщиною d і в'язкістю η. Циліндр обертається з кутовою швидкістю ω. Яка робота витрачається проти сил в'язкого тертя за N обертів.

задача 24325

Опорний підшипник ковзання являє собою суцільний циліндр радіусом R, що спирається торцевою поверхнею на горизонтальне дно циліндричної лунки. Між торцем ціліндрa і дном лунки знаходиться шар мастила товщиною d і в'язкістю η. Циліндр обертається з кутовою швидкістю ω. Як зміниться кутова швидкість обертання, якщо шар мастила частково видавиться і його товщина стане рівною d / 2 при незмінному моменті зовнішньої сили, що підтримує обертання? Вважати, що моменту цієї сили протидіють тільки моменти сил в'язкого тертя.

задача 24326

Опорний підшипник ковзання являє собою суцільний циліндр радіусом R, що спирається торцевою поверхнею на горизонтальне дно циліндричної лунки. Між торцем ціліндрa і дном лунки знаходиться шар мастила товщиною d і в'язкістю η. Циліндр обертається з кутовою швидкістю ω. Як зміниться робота сили в'язкого тертя за час t, якщо мастило замінити на інше з удвічі меншою в'язкістю? Вважати, що товщина мастила при цьому зменшується в 1,5 рази.

задача 24331

Дві однакові плоскі квадратні пластини стикаються своїми поверхнями через шар в'язкої рідини товщиною d. Сторона квадрата дорівнює b (b >> d), в'язкість рідини η. Переміщаючи пластини в протилежні сторони з рівними за модулем швидкостями і , їх роз'єднують. Напрями векторів швидкостей паралельні сторонам квадратів. Визначте вчинену при роз'єднанні роботу проти сил в'язкого тертя. Крайовими ефектами знехтувати.

задача 24332

Дві однакові плоскі квадратні пластини стикаються своїми поверхнями через шар в'язкої рідини товщиною d. Сторона квадрата дорівнює b (b >> d), в'язкість рідини η. Переміщаючи пластини в протилежні сторони з рівними за модулем швидкостями і , їх роз'єднують. Напрями векторів швидкостей паралельні сторонам квадратів. Визначте максимальну потужність зовнішньої сили, що діє на одну з пластин.

Другие предметы