відстань земля місяць разів більше

відстань земля місяць разів більше


задача 11209

Визначити масу М Землі по середній відстані r від центру Місяця до центру Землі і періоду Т обертання Місяця навколо Землі (Т і r вважати відомими).

задача 12022

Диаметр фотосферы Солнца равен 1,39×106 км, расстояние от Солнца до Земли 150×106 км. Расстояние от поверхности Земли до центра Луны меняется в пределах от 0,357×106 до 0,399×106 км. Диаметр Луны равен 3480 км. При каких расстояниях от поверхности Земли до Луны затмение бывает полным, и при каких — кольцеобразным?

задача 12060

Оцініть розмір області поверхні Землі, де одночасно спостерігається сонячне затемнення (повне або часткове). Радіус Сонця rс = 7·105 км, радіус Місяця rл = 1700 км; відстань від Землі до Сонця Rс = 1,5·108 км, від Землі до Місяця Rл = 3,8·105 км.

задача 17402

Обчислити найменшу відстань між двома точками на Місяці, яку можна розв'язати рефлектором з діаметром дзеркала в 5 м. Вважати, що довжина хвилі світла λ = 0,55 мкм.

задача 20352

У скільки разів відрізняються яскравості Місяця і Юпітера? Альбедо Місяця і Юпітера рівні, відповідно, 0,07 і 0,45. Відстань від Сонця до Юпітера 5,2 астрономічні одиниці.

задача 40603

Яку мінімальну роботу потрібно здійснити, щоб закинути тіло на Місяць? Вважати, що в процесі руху взаємне положення Місяця і Землі не змінюється.

задача 40742

Маса Місяця складає 1,2% від маси Землі. Відстань від центру Землі до центру Місяця 384 тис. км. На якій відстані від центру Землі буде знаходитися центр маси системи Земля-Місяць?

Другие предметы