побудувати діаграму даного циклу

побудувати діаграму даного циклу


задача 11301

Точка здійснює коливання за законом x = Acos(ωt+φ), де A = 4 см. Визначити початкову фазу φ, якщо: 1) х(0) = 2 см і (0)<0; 2) x(0) = –2 см і (0)<0; 3) х(0) = 2 см і (0)>0; 4) х(0) = –2 см і (0)>0. Побудувати векторну діаграму для моменту t = 0.

задача 11302

Точка здійснює коливання за законом x = Asin(ωt+φ), де A = 4 см. Визначити початкову фазу φ, якщо: 1) х(0) = 2 см і (0)<0; 2) x(0) = 2см і (0)>0; 3) х(0) = –2 см і (0)<0; 4) х(0) = –2 см і (0)>0. Побудувати векторну діаграму для моменту t = 0.

задача 13607

Зобразити на векторній діаграмі коливання: а) x = a cos(ωt+π/4), б) x = –2a cos(ωt–π/6) в моменти часу t1 = 0 и t2 = π/(2ω). a>0.

задача 19740

На малюнку в координатах р, Т показаний цикл, що відбувається з 1 моль ідеального газу.

задача 21312

Зобразити на діаграмах p—V и p—Т процес, що проводиться з ідеальним газом, наведений на малюнку.

задача 26168

Точка здійснює коливання за законом x = Acos(ωt+φ), де A = 4 см. Визначити початкову фазу φ, якщо x(0) = –2 см і (0)<0. Побудувати векторну діаграму для моменту t = 0.

задача 26169

Точка здійснює коливання за законом x = Acos(ωt+φ), де A = 4 см. Визначити початкову фазу φ, якщо х(0) = 2 см і (0)>0. Побудувати векторну діаграму для моменту t = 0.

задача 26172

Точка здійснює коливання за законом x = Acos(ωt+φ), де A = 4 см. Визначити початкову фазу φ, якщо х(0) = –2 см і (0)>0. Побудувати векторну діаграму для моменту t = 0.

задача 26174

Точка здійснює коливання за законом x = Asin(ωt+φ), де A = 4 см. Визначити початкову фазу φ, якщо х(0) = 2 см і (0)<0. Побудувати векторну діаграму для моменту t = 0.

задача 26175

Точка здійснює коливання за законом x = Asin(ωt+φ), де A = 4 см. Визначити початкову фазу φ, якщо x(0) = 2 см і (0)>0. Побудувати векторну діаграму для моменту t = 0.

задача 26176

Точка здійснює коливання за законом x = Asin(ωt+φ), де A = 4 см. Визначити початкову фазу φ, якщо х(0) = –2 см і (0)<0. Побудувати векторну діаграму для моменту t = 0.

задача 26211

Точка здійснює коливання за законом x = Asin(ωt+φ), де A = 4 см. Визначити початкову фазу φ, якщо х(0) = –2 см і (0)>0. Побудувати векторну діаграму для моменту t = 0.

задача 50357

Побудувати даний цикл на PV-, PT- диаграмах.

задача 50361

Побудувати даний цикл на PV-, VT- диаграмах.

задача 50390

Побудувати даний цикл на PT-, VT- диаграммах.

задача 50397

Графік процесу, який відбувається в газі, на діаграмі p, V зображується у вигляді прямої, що проходить через точки з координатами (100 кПа; 0,01 м3) і (150 кПа; 0,015 м3). 1) Побудувати графік цього процесу. 2) Визначити роботу газу при зміні обсягу від 0,01 м3 до 0,015 м3.

Другие предметы