фокальна площина розташована між дифракційної відстань лінзи зображення визначити довжину хвилі світла

фокальна площина розташована між дифракційної відстань лінзи зображення визначити довжину хвилі світла


задача 11883

На щілину шириною а = 0,1 мм падає нормально монохроматичне світло (λ = 0,5 мкм). За щілиною поміщена збираюча лінза, в фокальній площині якої знаходиться екран. Що буде спостерігатися на екрані, якщо кут φ дифракції дорівнює: 1) 17'; 2) 43'.

задача 11893

На дифракційну решітку нормально її поверхні падає монохроматичне світло (λ = 650 нм). За решіткою перебуває лінза, в фокальній площині якої розташований екран. На екрані спостерігається дифракційна картина під кутом дифракції φ = 30°. При якій головній фокусній відстані f лінзи лінійна дисперсія Dl = 0,5 мм/нм?

задача 15261

У скільки разів збирає лінза діаметром d0 = 2 см з фокусною відстанню F = 20 см збільшує освітленість Сонцем предмета, який знаходиться в фокальній площині? Кутовий розмір Сонця α = 0,01 (відношення діаметра Сонця до відстані до нього від Землі). Відбиття, поглинання і розсіяння світла не враховувати.

задача 16190

На щілину шириною b = 0,1 мм падає нормально монохроматичне світло (λ = 0,5 мкм). За щілиною розміщена збираюча лінза, в фокальній площині якої знаходиться екран. Визначити кутову ширину центрального максимуму (в хвилинах).

задача 26628

На дифракційну решітку з періодом 0,01 мм нормально до поверхні решітки падає паралельний пучок монохроматичного світла довжиною хвилі 600 нм. За гратами паралельно її площині розташована тонка збиральна лінза з фокусною відстанню 5 см. Чому дорівнює відстань між максимумами першого і другого порядку на екрані, розташованому у фокальній площині лінзи?

задача 80460

На щілину шириною a = 3,0 мкм падає нормально плоска світлова хвиля з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм. Визначити кількість максимумів інтенсивності світла, які спостерігаються в фокальній площині лінзи за щілиною?