фокальна площина розташована між дифракційної відстань лінзи зображення визначити довжину хвилі світла

фокальна площина розташована між дифракційної відстань лінзи зображення визначити довжину хвилі світла


задача 11883

На щілину шириною а = 0,1 мм падає нормально монохроматичне світло (λ = 0,5 мкм). За щілиною поміщена збираюча лінза, в фокальній площині якої знаходиться екран. Що буде спостерігатися на екрані, якщо кут φ дифракції дорівнює: 1) 17'; 2) 43'.

задача 11893

На дифракційну решітку нормально її поверхні падає монохроматичне світло (λ = 650 нм). За решіткою перебуває лінза, в фокальній площині якої розташований екран. На екрані спостерігається дифракційна картина під кутом дифракції φ = 30°. При якій головній фокусній відстані f лінзи лінійна дисперсія Dl = 0,5 мм/нм?

задача 15261

У скільки разів збирає лінза діаметром d0 = 2 см з фокусною відстанню F = 20 см збільшує освітленість Сонцем предмета, який знаходиться в фокальній площині? Кутовий розмір Сонця α = 0,01 (відношення діаметра Сонця до відстані до нього від Землі). Відбиття, поглинання і розсіяння світла не враховувати.

задача 16190

На щілину шириною b = 0,1 мм падає нормально монохроматичне світло (λ = 0,5 мкм). За щілиною розміщена збираюча лінза, в фокальній площині якої знаходиться екран. Визначити кутову ширину центрального максимуму (в хвилинах).

задача 21703

Блоки довжиною l = 0,25 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 0 мм один від одного. При температурі t1 = 0 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 40 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,004 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 35·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 1,2·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 14·109 Н/м2.

задача 21705

Блоки довжиною l = 8 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 2 мм один від одного. При температурі t1 = 0 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 30 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,2 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 20·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 1,2·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 20·109 Н/м2.

задача 21706

Блоки довжиною l = 0,25 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 0 мм один від одного. При температурі t1 = –10 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 50 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,004 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 35·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 1,2·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 14·109 Н/м2.

задача 22989

Світло з довжиною хвилі λ = 0,60 мкм падає нормально на дифракційну решітку, яка нанесена на плоскій поверхні плосковипуклої циліндричної скляної лінзи з радіусом кривизни R = 20 см. Період решітки d = 6,0 мкм. Знайти відстань між симетрично розташованими головними максимумами першого порядку у фокальній площині лінзи.

задача 24696

Діаметр D об'єктива телескопа дорівнює 8 см. Яка найменша кутова відстань φ між двома зірками, дифракційні зображення яких у фокальній площині об'єктива виходять роздільними? При малій освітленості очей людини найбільш чутливий до світла з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм.

задача 26628

На дифракційну решітку з періодом 0,01 мм нормально до поверхні решітки падає паралельний пучок монохроматичного світла довжиною хвилі 600 нм. За гратами паралельно її площині розташована тонка збиральна лінза з фокусною відстанню 5 см. Чому дорівнює відстань між максимумами першого і другого порядку на екрані, розташованому у фокальній площині лінзи?

задача 80460

На щілину шириною a = 3,0 мкм падає нормально плоска світлова хвиля з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм. Визначити кількість максимумів інтенсивності світла, які спостерігаються в фокальній площині лінзи за щілиною?

Другие предметы