відносна вологість насиченої водяної пари маса об'єм повітря тиск дорівнює визначити температуру води

відносна вологість насиченої водяної пари маса об'єм повітря тиск дорівнює визначити температуру води


задача 10596

Тиск р насиченої водяної пари при температурі T = 300 К дорівнює 26,7 мм рт. ст. Визначити щільність ρ водяної пари за цих умов, приймаючи її за ідеальний газ.

задача 11451

Визначити щільність ρ насиченої водяної пари в повітрі при температурі T = 300 К. Тиск р насиченої водяної пари при цій температурі дорівнює 3,55 кПа.

задача 13854

При температурі 50° С пружність насичених водяних парів дорівнює 92,5 мм рт.ст. Чому при цьому дорівнює щільність водяної пари?

задача 16163

Нa графіку представлена експериментальна ізотерма реального газу, отримана при стисненні ненасиченого пара. Яка ділянка графіка відповідає переходу пари з ненасиченого стану в насичений?

задача 50134

Відносна вологість повітря при 20 °С дорівнює 58%. При якій максимальній температурі випаде роса? Щільність пара, що насичує, 17,3·10–3 кг/м3 при 20 °С.

задача 50136

При температурі 300 K тиск насиченої водяної пари 3·104 Па. Пар відокремили від рідини і нагріли при сталому об'ємі до 350 К. Визначити тиск пари при цій температурі.

Другие предметы